Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙРік публікації2016
АвториШишко Л. С., Черненко І. Є., Козловський Є. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційна система навчального призначення, дискретна математика, професійна спрямованість, технологія мультимедіа
Аннотація

У технічному вищому навчальному закладі математика є основою природничо-наукового знання, оскільки саме вона дозволяє проникнути в суть багатьох наук і вирішити її проблеми, пізнати специфіку закономірностей. При створенні МІСНП з математики необхідно враховувати значимість цієї дисципліни у вивченні студентами загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін.
Сучасний стан формування математичних знань у вузах в недостатній мірі орієнтований на подальше їх використання в професійній діяльності. У студентів недостатньо формуються вміння застосовувати математичні знання у вивченні загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін.
В даній статті:
– розглянуто особливості формування професійної спрямованості навчання математики за допомогою структурованого змісту мультимедійної інформаційної системи навчального призначення (МІСНП);
– виявлено психолого-педагогічні особливості навчання математики студентів ІТ спеціальностей;
– розглянуто методичні аспекти застосування МІСНП при викладанні курсу "Дискретна математика" студентам ІТ спеціальностей.

Нумерація сторінок166-176
Стаття мовоюУкраїнська
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000579
Додаток
[file] 166-176.pdf


Література: 

1. Роберт И.В. Основные направления научных исследований в области информатизации профессионального образования / И.В. Роберт, В.А. Поляков. – М.: Образование и Информатика, 2004. – 68 с.
2. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №2(20). – С. 17-21.
3. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №3(21). – С. 23-26.
4. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №4(22). – С. 24-28.
5. Семенова Н.Г. Теоретические основы создания и применения мультимедийных обучающих систем лекционных курсов электротехнических дисциплин / Н.Г. Семенова. – Оренбург: Вестник, 2007. – 317 с.
6. Львов М.С. Терм VII – шкільна система комп’ютерної алгебри. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. №7. - С. 27-30.
7. Львов М.С. Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб.наук. праць / редкол. – К.: НПУ ім. Драгоманова, - 2005. №3(10). - С. 160-168.
8. Шишко Л.С., Черненко І.Є. Інтегрований програмний засіб "Алгебра, 7 клас" // Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. пр. Вип 1. - Херсон: Вид. ХДУ, 2008. - С.174-177.
9. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика / С.Я. Батышев, М.В. Яковлева, В.А. Скандин, О.Б. Ховов, В.О. Кутьев, Н.В. Замосковная. – М.: Ассоциация "Профессиональное образование", 1997.
10. Зайнутдинова, Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на примере общетехнических дисциплин): монография / Л.Х. Зайнутдинова. – Астрахань: ЦНТЭП, 1999. – 364 с.
11. Семенова, Н.Г. Структура мультимедийной обучающей системы по дисциплине "Высшая математика"/ Н.Г. Семенова, И.П. Томина // Ученые записки. Вып. 31. – М.: ИИО РАО, 2009. – С. 153-157.


Стаття надійшла до редакції: 

11.12.15


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Шишко Л.С. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ / Л.С.Шишко, І.Є.Черненко, Є.О.Козловський // Інформаційні технології в освіті. - 2016. - № 26. - С. 166-176.