Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТРік публікації2016
АвториКузьмінська О. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаелектронний навчальний курс, методи навчання, навчальне середовище, перевернуте навчання.
Аннотація

Матеріали статті присвячені питанням впровадження технології "перевернутого" навчання у практику вишів: визначено принципи побудови технології та подано модель організації навчального процесу; означено необхідність побудови інформаційної підтримки; пропоновано онлайн-платформи та ресурси; розроблено рекомендації щодо проектування електронних навчальних курсів та організації діяльності студентів у процесі реалізації пропонованої моделі, а також інструменти оцінювання ефективності її застосування. Подано опис сценарію організації "перевернутого" навчання в умовах вишу та сформульовано припущення щодо використання даної моделі як механізму збільшення ефективності навчального процесу в ІКТ-насиченому середовищі: використання засобів централізованих навчальних платформ (LMS) та персональних навчальних середовищ (PLE) учасників освітнього процесу. Запропоновано приклад реалізації моделі "перевернутого" навчання при вивченні дисципліни Інформаційні технології в НУБіП України. Наведено приклади завдань, пропонованих ресурсів і сервісів, результатів дослідницької діяльності студентів, а також приклад персональної навчальної мережі, створеної у процесі реалізації моделі "перевернутого" навчання, і елементів цифрових портфоліо студентів. Подано результати моніторингу навчальної діяльності та рефлексії студентів. Сформовано застереження щодо масового впровадження моделі без моніторингу готовності учасників освітнього процесу до її застосування.

Нумерація сторінок086-098
Стаття мовоюУкраїнська
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000574
Додаток
[file] 86-98.pdf


Література: 

1. Биков В.Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти / В. Ю. Биков // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: збірник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 9 (16). – C. 9-16. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/703 (5.03.2015).
2. N. Morze, O. Kuzminska, G. Protsenko Public Information Environment of a Modern University/ ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, CEUR Workshop Proceedings, Vol-1000 ISSN 1613-0073. – P. 264-272. – URL: http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-264-272.pdf (5.03.2015).
3. Dias, Sofia Balula, and José Alves Diniz. "Towards An Enhanced Learning Management System For Blended Learning In Higher Education Incorporating Distinct Learners' Profiles." Journal Of Educational Technology & Society 17.1 (2014): 307-319.Academic Search Premier. Web. 23 June 2014. – URL:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN= 94937820&lang=ru&site=ehost-live (5.03.2015).
4. Defining Key 21st Century Skills. – URL: http://prospectsierra.org/21st-century-skills/ (5.03.2015).
5. Dabbagh N., Kitsantas A. Personal learning environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning // The Internet and Higher Education. – 2012. – N 15 (1). – Р. 3–8.
6. Дилемма централизации в образовательных информационных технологиях // WebSoft Ukraine. – URL: http://www.distance-learning.ru/db/el/ 58E8CB814A81D93AC325789A001FA00F/doc.html (3.05.2015.
7. Marshall, H. Three reasons to flip your classroom // Bilingual Basics. August, 2013. URL: http://newsmanager.commpartners.com/tesolbeis/issues/2013-08-28/6.html (5.03.2015).
8. El-Mowafy, A., Kuhn, M. & Snow, T. (2013). Blended learning in higher education: Current and future challenges in surveying education. In Special issue: Teaching and learning in higher education: Western Australia's TL Forum. Issues In Educational Research, 23(2), 132-150. – URL: http://www.iier.org.au/iier23/el-mowafy.html (3.05.2015).
9. Things you should know about…™ flipped classrooms – URL: https://net.educause.edu /ir/library/pdf/ELI7081.pdf (5.03.2015).
10. Bergmann, Jon Sams, Aaron flipped learning: Maximizing Face Time // T+D. Feb2014, Vol. 68 Issue 2, p28-31. 4p., ISSN: 1535-7740. – URL: http://search.ebscohost.com /login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=94004879&site=ehost-live (5.03.2015).
11. Millard, Elizabeth 5 Reasons FLIPPED Classrooms Work // University Business. Dec2012, Vol. 15 Issue 11, p. 26-29.
12. Grant Wiggins, Jay Mc Tighe. Understanding By Design. – URL: http://www.ascd.org/ASCD /pdf/siteASCD/publications/UbD_WhitePaper0312.pdf (5.03.2015).
13. Assessment Strategies. – URL: http://www.intel.com/content/www/us/en/education/k12/assessing-projects/... (5.03.2015).
14. Catts R & Lau J (2008) Towards information literacy indicators. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Information Society Division Communication and Information Sector UNESCO (ed.). IFAP: Information for All Programme, Document code: CI.2008/WS/1, Paris. UNESCO. – URL: http://www.uis.unesco.org/Library/Documents /wp08_InfoLit_en.pdf (5.03.2015).
15. Воронкин А. С. К вопросу об исследовании персональной учебной сети в открытом дистанционном курсе / А. С. Воронкин // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 1. – С. 39–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/USM_2015_1_6 (5.03.2015).


Стаття надійшла до редакції: 

19.03.16


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кузьмінська О.Г. ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ / О.Г.Кузьмінська // Інформаційні технології в освіті. - 2016. - № 26. - С. 86-98.