Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ У НАВЧАННІUNIX-ПОДІБНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ


Рік публікації2015
АвториГоловня О. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаunix-подібні операційні системи, бакалаври інформатики, віртуалізаційне програмне забезпечення, віртуалізація, програмні засоби віртуалізації
Аннотація

Unix-подібні операційні системи втілюють у собі більшість базових принципів побудови сучасних операційних систем, й водночас вони зазвичай належать до вільно поширюваного програмного забезпечення. Це робить unix-подібні операційні системи однією з найважливіших платформ, а також сприяє їх активному використанню в освіті, у тому числі у підготовці бакалаврів інформатики.
У статті визначено критерії добору програмних засобів віртуалізації для наступного використання цих засобів у навчанні unix-подібних операційних систем під час підготовки бакалаврів інформатики. На основі запропонованих критеріїв здійснено порівняльний аналіз наявних технологій віртуалізації, зокрема гіпервізорів І, ІІ типів та гібридних гіпервізорів, побудованих на базі динамічної трансляції, паравіртуалізації та поєднання цих методів, а також віртуальних контейнерів. Поряд із технологіями віртуалізації розглядаються й альтернативні їм варіантами навчання unix-подібних операційних систем, котрі не передбачають застосування віртуалізації (встановлення unix-подібної операційної системи як єдиної системи на комп’ютері та мультизавантаження). Відповідно до одержаних результатів, проведено порівняльний аналіз віртуалізаційного програмного забезпечення на основі попередньо вибраних технологій віртуалізації, причому як тих, що передбачають настільну роботу з віртуалізованою операційною системою, так і тих, що дають змогу віддаленого доступу до цієї системи у межах локальної чи глобальної комп’ютерної мережі.

Нумерація сторінок119-133
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000548
Додаток
[file] 119-133.pdf


Література: 

1. Когут У. П. Класифікація та критерії вибору програмних засобів для фундаменталізації підготовки бакалаврів інформатики з інформатичних дисциплін / У. П. Когут // Інформаційні технології в освіті. – 2012. – № 11. – С. 88-97. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/ru/webfm_send/276. – 4.10.2014.
2. Головня О. С. Систематизація технологій віртуалізації / О. С. Головня // Інформаційні технології в освіті. – 2012.– №12. – С. 127-133. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/issue-12/p-127-133. – 4.10.2014.
3. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавр. Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки 040302 Інформатика. Міністерство освіти і науки України. – К., 2010. – 32 с.
4. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Эндрю Таненбаум. – СПб: Питер, 2010. – 1120 с.
5. QEMU/Doc. – Access mode: http://wiki.qemu.org/KQemu/Doc. – 16.09.2014.
6. From QVM86 to VirtualBox. – Access mode: http://www.smokinglinux.com/linux/from-qvm86-to-virtualbox. – 16.09.2014.
7. Батюк А. Використання технологій віртуалізації в спецкурсі "Системне адміністрування ОС Linux" / А. Батюк, Д. Ванькевич, Г. Злобін // Електроніка та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 3. – С. 220-225. – Режим доступу: http://electronics.lnu.edu.ua/elit/pdf/3_23.pdf. – 5.04.2015.
8. Глазунова О. Проектування архітектури хмарно-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій / О. Г. Глазунова, О. В. Якобчук // Інформаційні технології та засоби навчання. – 2014. – Том 44, №6. – С. 141-156. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php /itlt/article/view/1133#.VSEvifmsWSo. – 05.04.2015.
9. Google Trends Help: About Trends Graphs. – Access mode: https://support.google.com /trends/answer/4355164?hl=en&ref_topic=4365531.
10. С. Ильин. VirtualBox Tips'n'Tricks: Неочевидные трюки использования виртуальной машины // Хакер. – ¬2011. – №12/10. – Режим доступа: http://www.xakep.ru/post/55217/. – 01.11.2013.


Стаття надійшла до редакції: 

07.10.15

0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Головня О.С. КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ У НАВЧАННІUNIX-ПОДІБНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ / О.С.Головня // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 24. - С. 119-133.