Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ПРИКЛАДІ ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Рік публікації2015
АвториФедосова І. В., П’ятикоп О. Є.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словадисципліни навчального плану, напрями підготовки, профорієнтація
Аннотація

У статті наведені результати порівняння чотирьох напрямів підготовки бакалаврів на факультеті інформаційних технологій ДВНЗ «ПДТУ»:6.040301 «Прикладна математика», 6.040302 «Інформатика», 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Актуальність проблеми викликана підвищеним попитом на підготовку IT-фахівців та не явними для абітурієнтів відмінностями напрямів підготовки. Виявлено, що найменування видів економічної діяльності та кваліфікація майбутніх фахівців після закінчення обраних напрямів підготовки дуже близька і не є об’єктивним фактором вибору для абітурієнта. Більш інформативним є об’єкт діяльності. Але для більш детального порівняння було проаналізовано навчальні плани напрямів підготовки. Навчальний план підготовки бакалаврів містить декілька десятків дисциплін. Щоб провести їх порівняння, було вирішено розбити дисципліни планів різних напрямів на такі групи: фундаментальні науки, IT-підготовка, електроніка та схемотехніка, проектування, моделювання, управління (керування), обробка та аналіз даних, економіка, технічні засоби та прилади. Для кожного напрямку підготовки бакалаврів усі дисципліни начального плану були віднесені до однієї з груп. Далі за кожною групою для всіх напрямків рахувались години, виділені на вивчення дисциплін, та проводився аналіз. У статті наглядно наведено результати у вигляді таблиць та діаграм.

Нумерація сторінок042-052
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000553
Додаток
[file] 042-052.pdf


Література: 

1. Закон України “Про вищу освіту” // Законодавчі акти України з питань освіти: За станом на 1 квітня 2004 року / Верховна Рада України; Комітет з питань науки і освіти / І. Р. Юхновський (ред.-упоряд.). Офіційне видання. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – С. 168-221.
2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки // Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013.
3. Дзитоев Г.Р. Профориентационная работа вузов со школьниками. Материалы конференции / Г.Р. Дзитоев, И.М. Бигаева //Современные наукоемкие технологии. 2014.  № 7.  С. 87.
4. Лисенко І. О. Профорієнтаційна робота як елемент освітнього маркетингу вищого навчального закладу // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2013.  № 10 (269).  Ч. ІV.  С. 98- 109.
5. Міненко В. Профорієнтація молоді як механізм формування свідомого професійного вибору //Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління.– 2012. – № 1(9) – С. 118-122.
6. Хомко І.Г Системний підхід щодо професійно-орієнтаційної роботи з абітурієнтами вищих навчальних закладів фізкультурного профілю України //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010.  № 3.  С. 134-137.
7. Careers Guidance in Schools and Colleges: A Guide to Best Practice and Commissioning Careers Guidance Services Режим доступу: http://www.thecdi.net/write/FINAL-Best_Practice_Guide-.pdf
8. Cecilia Capuzzi Simon Major Decisions // «Education Life» November 4, 2012, on page ED13 Режим доступу: http://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/choosing-one-college-...
9. Dr. Nancy T. Pascual Factors Affecting High School Students’ Career Preference: A Basis for Career Planning Program // International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) (2014) Volume 16, No 1, pp 1-14 Режим доступу: http://gssrr.org/index.php?journal =JournalOfBasicAndApplied
10. Guidance and Counselling in Higher Education in European Union Member States http://euroguidance.eu/wp-content/uploads/2015/03/Guidance-and-Counselli...
11. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2005 // Видавництво «Соцінформ», – К., 2005.
12. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2005 // Видавництво «Соцінформ», – К., 2005.
13. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 // Видавництво «Соцінформ», – К., 2010.


Стаття надійшла до редакції: 

23.09.15

0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Федосова І.В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ПРИКЛАДІ ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» / І.В.Федосова, О.Є.П’ятикоп // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 24. - С. 42-52.