Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІРік публікації2015
АвториВінник Т. О., Одінцов В. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційна діяльність, інформаційна культура особистості, інформаційне суспільство, майбутній фахівець.
Аннотація

Стаття присвячена теоретико-методичним основам формування інформаційної культури студентів ВНЗ як іншій формі спілкування і життєдіяльності в новій онтологічній реальності. Розглянуто теоретичні основи взаємозв'язку культури й освіти, що випливають з особливостей природи і генезису розвитку культури як соціального і особистісного феномена. Проаналізовано основні культурологічні характеристики сучасності: віртуальний спосіб існування культури, тенденції екологізації культури. Автори розглядають вплив особистісних факторів на процес розвитку культури інформаційного суспільства, аналізують символічний характер діяльності в інформаційному суспільстві, приділяють увагу віртуалізації життя як особливості культури інформаційного суспільства. Теоретично досліджено поняття інформаційної культури особистості, її змістовне значення, структурні компоненти, особливості формування. Доведено, що у процесі планування культурологічної підготовки важливо враховувати принципи: безперервність, достатність, послідовність і практичне застосування. Розкрито методи стимуляції студентів до інформаційної діяльності. Визначено основні напрями експериментальних пошуків організації культурологічної підготовки: удосконалення змісту, форм і методів професійної підготовки майбутніх спеціалістів, використання інноваційних педагогічних технологій, комп'ютерних засобів і технологій. Описані можливі результати інформаційної діяльності студентів під час професійної підготовки.

Нумерація сторінок027-038
Стаття мовоюУкраїнська
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
DOI: 10.14308/ite000559
Додаток
[file] 027-038.pdf


Література: 

1. Егоров М. И. Культура эпохи развитого информационного общества: проблемы, противоречия и конфликты. Подходы к формированию толерантного и неэкстремального сознания в условиях культуры информационного общества [Текст] / М. И. Егоров, И. С. Андронов // Молодой ученый. – 2012. – № 7. – С. 224-227.
2. Коломієць А. М. Інформаційна культура вчителя початкових класів : дис… доктора пед. наук: 13.00.04. – К., 2008. – 526 с.
3. Костина А. В. Тенденции развития культуры информационного общества: анализ современных информационных и постиндустриальных концепций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/4/Kostina_Information_Society/
4. Культура и нравственность информационного общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vevivi.ru/best/Kultura-i-nravstvennost-informatsionnogo-obshc...
5. Культура информационного общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://worlds-culture.ru/index.php?action=full&id=504
6. Розин В.М. Введение в культурологию. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 104 с.
7. Сотникова Е. А. Информационная культура личности – актуальная проблема российского общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sasl.at.ua/publ/13-1-0-260
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Вінник Т.О. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ / Т.О.Вінник, В.В.Одінцов // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 25. - С. 27-38.