Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ, НЕОБХІДНИХ МАЙБУТНЬОМУ СУДНОВОДІЄВІ


Рік публікації2015
АвториГудирева О. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, викладання вищої математики, дистанційне навчання., компетентність, компетенції, мережеві технології, навчальні середовища, персональний сайт викладача, розробка персонального сайту, системи управління навчанням
Аннотація

Стаття присвячена розгляду питань, пов'язаних із виявленням можливості організації викладання вищої математики з використанням мережевих (Internet) технологій та впровадження елементів дистанційного навчання в навчальний процес вищого навчального закладу морського профілю, а також досягненням формування математичних компетенцій у курсантів вищого навчального закладу взагалі, і вишу морського профілю, зокрема. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виділено чинники, що впливають на підвищення ефективності самостійної роботи курсантів вищого навчального закладу та на формування у них стійких навичок самоосвіти, що в кінцевому результаті призводить до якісного формування математичної компетентності курсанта. Встановлено специфіку викладання вищої математики у вищому навчальному закладі морського профілю. Наведено опис проекту (комплексу сайтів) «ХДМА. Вища математика судноводіям», який розроблений нами і використовується в Херсонській державній морській академії при викладанні вищої математики та організації окремих прийомів дистанційного навчання, показана простота і доступність роботи з комплексом сайтів, а також простота і доступність розробки «персонального сайту», а по суті комплексу сайтів, викладачем будь-якої дисципліни вищого навчального закладу. Показано також, як організований навчальний процес із застосуванням проекту «ХДМА. Вища математика судноводіям», проаналізовано досвід викладання курсу «Вища математика» у вищому навчальному закладі морського профілю із застосуванням персонального сайту викладача і показані позитивні результати в оволодінні курсантами основними математичними компетенціями.

Нумерація сторінок062-073
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000561
Додаток
[file] 062-073.pdf


Література: 

1. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация.-М.: Изд-во МЭСИ, 1999. – 196 с.
2. Беспалько В.П. Освіта та навчання з використанням комп’ютерів (педагогіка третього тисячоліття) / В.П. Беспалько. – М., 2002. – 352 с.
3. Граф В. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов / В. Граф, И. Ильясов, В. Ляудис. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 79 с.
4. Гудирева О.М. Вплив нових інформацій¬них технологій навчання на актуалізацію навчально-пізнавальної діяльнос¬ті студентів /Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук.праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 6. – 2003. – С. 25-36.
5. Гудирева О.М. Впровадження ІКТ при викладанні математики у морському вузі / Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 10. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 64-72.
6. Шарко В.Д. Методологічні засади сучасного уроку: Посібник для студентів, керівників шкіл, вчителів, працівників післядипломної роботи / В.Д. Шарко. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2009. – 120 с.
7. Шарко В.Д. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів з фізики з використанням інформаційних технологій / В.Д. Шарко, А.О. Солодовник // Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. – 2010. – Вип. 8. – С. 10-16.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гудирева О.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ, НЕОБХІДНИХ МАЙБУТНЬОМУ СУДНОВОДІЄВІ / О.М.Гудирева // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 25. - С. 62-73.