Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХРік публікації2015
АвториДенисенко С. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавідео, електронні освітні ресурси., мультимедіа, мультимедійний навчальний контент
Аннотація

Широке впровадження електронних освітніх ресурсів у навчальний процес вимагає розробки наукового підґрунтя всіх аспектів, що стосуються їх створення і застосування. Адже ці сучасні засоби призначені не просто донести до того, хто навчається, необхідний навчальний матеріал, а й стати середовищем навчання, де створені умови для його максимально ефективного засвоєння. А це можливо за умов обґрунтованого підходу до представлення навчального матеріалу різними медіазасобами на екрані монітору.
Статтю присвячено розгляду проблеми представлення навчального матеріалу в електронних освітніх ресурсах із застосуванням такого засобу, як відео. Відеоряд є потужним дидактичним засобом, що забезпечує підвищення рівня сприйняття та розуміння навчальної інформації. Досліджено значення та роль відеоматеріалів у навчальному процесі, їх дидактичні можливості та переваги. Наведено види відеоматеріалів та варіанти їх використання в електронних освітніх ресурсах. Обґрунтовано вимоги до підготовки відеоматеріалів. Наведено рекомендації по застосуванню відео в поєднанні з іншими медіазасобами в електронних освітніх ресурсах. На прикладі реального мультимедійного електронного освітнього ресурсу показано можливості застосування відеоматеріалів.

Нумерація сторінок074-083
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000562
Додаток
[file] 074-083.pdf


Література: 

1. Биков В.Ю. Основні концептуальні засади інформатизації освіти і головна парадигма прийдешнього суспільства знань // Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості : зб. наук. пр. / [редкол.: І.А. Зязюн (голова), О.М. Отичта ін.; упоряд.: О.М. Отич, О.М. Боровік ; Національна академія педагогічних наук України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2014. – С. 32-42.
2. Воронин Ю.А. Технические и аудиовизуальные средства обучения: [учебное пособие] / Ю.А. Воронин. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. пед. ун-та, 2001. – 134 с.
3. Майстренко Н.В. Мультимедийные технологии в САПР: учеб. пос. / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко, И.Л. Коробова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – Ч. II. – 80 с.
4. Видеоматериалы в учебном курсе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cdesbmt.blogspot.com/2015/06/blog-post.html
5. Kaltura [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://site.kaltura.com/Kaltura_Survey_State_ of_Video_in_Education_2015.html
6. Кірей К.О. Використання навчального відео у процесі теоретичної підготовки студентів спеціальностей «Менеджмент» // Вісник Черкаського університету. – Серія «Педагогічні науки». – 2011. – Вип. 199. – Ч.2 – С.108-113.
7. Панфилов С.А. Применение мультимедийных технологий в учебном процессе высшей школы / С.А. Панфилов, Н.Р. Некрасова // Интеграция в образование. – МГУ им. Н.П. Огарёва. – 2014. – Вип. 1. – С. 95-101.
8. Richard E. Mayer. (2008), A Cognitive Theory of Multimedia Learning: Implications for Design Principles [Електронний ресурс] / R.E. Mayer, R. Moreno. – Режим доступу: www.unm.edu /~moreno/PDFS/chi.pdf
9. ISO 14915-3:2002, Software ergonomics for multimedia user interfaces. Media selection and combination – International Organization for Standardization /23-10-2002 / pages – 26.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Денисенко С.М. ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХ / С.М.Денисенко // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 25. - С. 74-83.