Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХІДУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СУДНОВОДІЇВ


Рік публікації2015
АвториЗайцева Т. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології., компетентнісний підхід, компетентнісно-орієнтована освіта, компетенції
Аннотація

Компетентнісно-орієнтована професійна освіта – це об'єктивне явище в освіті, викликане до життя соціально-економічними, політико-освітніми і педагогічними передумовами. Конкурентноздібність людини на сучасному ринку праці практично завжди залежить від уміння володіти новими технологіями, здатністю до постійної самоосвіти та здібностями швидко адаптуватися до різних умов праці.
Сьогодення пред’являє до сучасного фахівця чимало нових вимог, які недостатньо враховані або зовсім не враховані в програмах підготовки спеціалістів у різних предметних галузях, у тому числі і в морській справі.
Основна ідея компетентнісного підходу полягає в тому, що освіта повинна давати не окремі розрізнені знання, вміння та навички, а розвивати здібність та готовність студентів до майбутньої професійної діяльності у різних соціально-виробничих умовах.
Компетентнісно-орієнтована освіта, яка прийнята в багатьох країнах, для вищих навчальних закладах України є дещо новим напрямком в організації навчального процесу. Для морської галузі, яка в своїй основі є міжнародною, впровадження компетентнісного підходу в систему підготовки курсантів є на сьогодні актуальним. Пошук ефективних форм організації навчального процесу, який поєднує академічну, практичну, тренажерну підготовку фахівців даної галузі є невід’ємною частиною праці викладача ВНЗ

Нумерація сторінок084-094
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000563
Додаток
[file] 084-094.pdf


Література: 

1. Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. № 285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. №28-р. // Інформаційний вісник “Вища освіта”. – 2003. – № 10. – 82 с.;
2. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003-10. – К., Держстандарт України, 2010.
3. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1148 від 7.10.2014 р. [Вісник №2]
4. Наказ Президента України “Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 р. № 926.
5. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государ¬ственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы): Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. – 114 с.
6. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования//Высшее образование сегодня. – 2003, – № 5. – С. 14-20.
7. Компетенции в образовании: опыт проектирования. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://projects.ict.usc.edu/dlxxi/materials.
8. Ландшеер В. Концепция «минимальной компетентности» // Перспективы. Вопросы образования. – 1988. – № 1. – С. 28-34.
9. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании//Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 19-23.
10. Что такое компетентностный подход в современном образовании? [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://festival.1september.ru/articles/Date_of_ratified: 
26.10.15
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Зайцева Т.В. УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХІДУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СУДНОВОДІЇВ / Т.В.Зайцева // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 25. - С. 84-94.