Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГАРік публікації2015
АвториСаган О. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словапроект, проектно-технологічний підхід, фахова підготовка
Аннотація

Актуальним для сучасної педагогічної науки та практики є завдання пошуку шляхів підвищення мотивації, інтенсифікації навчання за рахунок якісно нових дидактичних засобів, упровадження проектно-технологічного підходу у фаховій підготовці педагога, зокрема вчителя початкових класів.
У статті узагальнено погляди вчених на використання проектних технологій у вищому педагогічному навчальному закладі, обґрунтовано доцільність організації проектної діяльності майбутніх педагогів на прикладі навчальної дисципліни «математика».
Проектно-технологічний підхід дозволяє реалізувати розвивальний потенціал математики через поєднання формалізованих математичних знань з емоційно- естетичним компонентом їх отримання, з формуванням суб’єктивного ставлення до нового знання. На прикладі організації проектів «Світ геометрії», «Все про числа» показано, що їх створення сприяє не тільки популяризації науки, але й впливає на формування світогляду майбутнього вчителя, його адаптивності і мобільності у сучасному освітньому середовищі, фундаменталізації його фахової підготовки

Нумерація сторінок095-104
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000564
Додаток
[file] 095-104.pdf


Література: 

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник/ С.У. Гончаренко. – К.:Либідь, 1997. – 397с.
2. Капелюшна Т.В. Технологічна освіта в середніх навчальних закладах США: монографія; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім.. Павла Тичини / Капелюшна Т.В., Коберник О.М. – Умань: ПП Жовтий О.О.. – 2012. – 152 с.
3. Освітні технології: Навчально-методичний посібник/ О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська. – К.: Основа, 2001. – 252 с.
4. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] /Гл. ред. Б.М. Бим-Бад; Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. – М.: Большая Российская Энциклопедия, 2003. – 528 с.
5. Пехота Е.Н. Индивидуализация профессионально-педагогической подготовки учителя: дисс… . доктора пед. наук: 13.00.04 / Пехота Елена Николаевна. – К., 1997. – 441с.
6. Сластенин В.А. Профессионально-педагогическая подготовка современного учителя [Текст] / В.А. Сластенин, А.И. Мищенко // Советская пе¬дагогика. – 1991. – № 10. – С. 79-84.
7. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность/ В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М.: Магистр, 1997. – С. 67.
8. Стрілець С.І. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі: Навчально-методичний посібник. – Чернігів:Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 200 с.
9. Терещук А.І. Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій: метод. посіб. для вчителів, навч. прогр., варіат. модулі / А.І. Терещук, С.М. Дятленко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 128 с.
10. Троцко Г.В. Професійно-педагогічна підготовка студентів до виховної роботи в школі / Г.В. Троцко. – Х., 1995. – 241 с.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Саган О.В. ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА / О.В.Саган // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 25. - С. 95-104.