Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВРік публікації2016
АвториЛьвов М. С., Григор’єва В. Б.
Мова статтіАнгiйська
Ключові словаміжпредметні зв’язки, підготовка майбутніх програмістів.
Аннотація

Стаття присвячена міжпредметним зв’язкам в процесі підготовки майбутніх програмістів та основним принципам реалізації цих зв’язків при вивченні дисциплін професійної та практичної підготовки та математичних курсів. В статті розкривається роль міжпредметних зв’язків, а також їх функції та значення для формування пізнавальної активності, самостійності та позитивної мотивації навчання. Основна увага приділяється методичним аспектам реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні базових дисциплін підготовки майбутніх програмістів та дисциплін математичного циклу. Зокрема, розкриваються питання реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні таких дисциплін, як "Комп’ютерна графіка, обчислювальна геометрія", "Основи алгоритмізації та програмування", "Технології програмування" та дисципліни "Аналітична геометрія та лінійна алгебра", що входить до нормативної частини підготовки майбутніх програмістів. Стаття містить як теоретичні аспекти реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні вказаних дисциплін, так і приклади практичних завдань, за допомогою яких ці зв’язки можуть бути реалізовані в процесі навчання найбільш ефективно.

Нумерація сторінок025-034
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


Додаток
[file] 25-34.pdfСтаття надійшла до редакції: 

11.02.16


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті: