Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩАРік публікації2018
АвториПінчук О. П., Соколюк О. М.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаІКТ, компетенції, навчальне середовище, навчання, пізнавальна діяльність, цифрова трансформація
Аннотація

Технологічні зміни в науці, економіці та суспільстві призводять до соціальних, політичних та культурних змін. Зміни в освіті, крім іншого, викликають певні протиріччя: між появою новітніх технологій, технологій та засобів нового покоління для навчання, управління та наукових досліджень та пізньої реакції менеджерів освіти на вибір, впровадження та поширення інновацій; між необхідністю розвитку сучасного навчального середовища та консерватизму лідерів та педагогічних кадрів у період інноваційних перетворень.
Виходячи з комп'ютерно-технологічної платформи сучасної освіти, яка набуває особливостей відкритості, відбувається трансформація традиційного навчального середовища в середовище комп'ютерно-посередницького спілкування. Це середовище характеризується використанням розподілених освітніх ресурсів та інфраструктур для підтримки освітніх спільнот різних типів.
Ми розглядаємо пізнавальну активність як елемент загального навчального процесу, який є цілеспрямованим, систематизованим організованим, керованим зовнішньою або індивідуальною взаємодією учнів із навколишньою дійсністю, результатом чого є оволодіння науковими знаннями та методами роботи на рівні відтворення або творчість. У процесі навчання пізнання отримує зрозумілу форму в особливій і унікальній для людини освітньо-пізнавальній діяльності або навчанні.
Ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів зокрема визначається новою парадигмою освіти інформаційного суспільства. Повний інструментарій змінено, що дозволяє оцінювати та контролювати освітню та пізнавальну діяльність. ІКТ та ІКМ формують нові рішення, які можуть впливати на основні процеси в освітній системі: формування та розвиток компетенцій, облік досягнень, оцінювання якості навчання, створення позитивної мотивації та сприяння індивідуальним освітнім та пізнавальним діям. У статті розглянуто результати дослідження проблем організації освітньої та пізнавальної діяльності учнів та формування їх компетентності в контексті трансформаційних змін в освітньому процесі, зумовлених презентацією нових технологій.

Нумерація сторінок071-081
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000675
Додаток
[file] 071-081.pdf


Література: 

REFERENCES
1. Ericsson Comp. (2018). 10 Hot Consumer Trends 2018. Retrieved from https://www.ericsson.com/en/trends-and-insights.
2. Vchasno, «Instant messaging service», Retrieved from https://vchasno.com.ua/.
3. Sokolyuk, O.M. (2017). Information and educational environment in the conditions of transformation of education. Science Notes. Series: Problems of Methodology of Physical-Mathematical and Technological Education, 12, 3, 48-55.
4. Pinchuk, O.P. & Sokolyuk, O.M. (2013). Individualization of the student's learning environment by means of the Internet. Collection of scientific works of the Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko. Series: Pedagogical, 19, 35-37.
5. Zhuk, Ju.O. (Ed.) (2014). Internet Oriented Educational Technologies in School Teaching Experiment. Kyiv: Atika.
6. Sokolyuk, O.M. (2016). Inclusion of social networking services in the existing model of organization of students’ learning. Information Technologies and Learning Tools, 55, 5, 55-66. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1494/1088.
7. Pinchuk, O. (2018). Formation of subject competencies of primary school students in the process of teaching physics through multimedia technologies. PhD diss. (educat. sci.), National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv.
8. Pinchuk, O. (2016). Perspective analysis of use of electronic social networks in learning environment. Proc. of 1st Workshop 3L-Person’16, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_54.pdf.
9. Pinchuk, O. (2016). Perspective analysis of use of social networks as learning tools in learning environment. Information Technologies and Learning Tools,. 54, 4, 83-98.
10. Pinchuk, O. (2017). Developing of information and educational learning environment of senior students' training on the base of e-social networks (final report). Kyiv: Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAES of Ukraine. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/709868/.
11. Сabinet of Ministers of Ukraine (2018). On Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrov....
12. European Commission (2018). Proposal for a Council recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Brussels. Retrieved from https://ec.europa.eu/education/sites/education/ files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.
13. European Commission (2018). Annex to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Brussels. Retrieved from https://ec.europa.eu/education/sites/ education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.
14. Rozyna, Y.N. (2005). Pedagogical computer-mediated communication as an applied area of commutative research. Educational Technology & Society, 8, 2, 257–264.
15. Raytskaia, L.K. (2013). Optimization of educational and cognitive activity of students in the Internet environment. Vestnik of Moscow State Institute of International Relations, 1, 18-21.
16. Global Education Futures (2013). Global Education Futures: Agenda. Retrieved from https://edu2035.org/files/GEF.Agenda2.pdf.


Стаття надійшла до редакції: 

05.09.2018


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Pinchuk O. COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS UNDER CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF LEARNING ENVIRONMENT / O.Pinchuk, O.Sokolyuk // Informational Technologies in Education. - 2018. - № 36. - P. 71-81.