Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Політики збірникаГалузь та проблематика

Публікаційні збори

Процес рецензування

Періодичність публікації

Політика відкритого доступу

Архівування

Галузь та проблематика
Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень в освіті та науці в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ):

 1. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та застосування ІКТ в управлінні вищими та середніми навчальними закладами.
 2. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та застосування програмних засобів навчального призначення для вищих та середніх навчальних закладів.
 3. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та використання систем дистанційного навчання.
 4. Наукові, методичні та організаційні проблеми безперервної підготовки та перепідготовки кадрів з інформатики.
 5. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми використання професійно-орієнтованих ІКТ у системі навчання.
 6. Наукові, методичні та організаційні проблеми підготовки майбутніх вчителів та викладачів інформатики для загальноосвітньої та вищої школи.
 7. Методичні системи викладання окремих дисциплін у вищій та загальноосвітній школі з використанням ІКТ.
 8. Передовий досвід використання ІКТ у навчальному процесі та управлінні навчальними закладами.
 9. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання для людей з особливими потребами.
 10. Інформаційні аспекти проблеми інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір.
 11. Передовий досвід міжнародного співробітництва навчальних закладів України в галузі ІКТ.
 12. Передовий досвід організації науково-дослідної роботи студентів та учнів у галузі ІКТ.
 13. Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми адаптації системи підготовки спеціалістів з ІКТ до вимог сучасного ринку праці.

Публікаційні збори
Розгляд, рецензування та публікація статей у збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» є безкоштовною. Жодних зборів з авторів статей не стягується.

Процес рецензування

 1. До збірника наукових праць "Інформаційні технології в освіті" приймаються статті наукового характеру з відповідної тематики. Подання, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилене одразу безпосередньо Головним редактором збірника.
 2. Редакція журналу підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому дане видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.
 3. Статті, подані до журналу, протягом тижня надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується або відмовляється рецензувати даний матеріал. В разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.
 4. В двотижневий термін рецензенти ознайомлюються з матеріалом та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "форму рецензування", яку редакція в подальшому надсилає авторові.
 5. У представленій формі рецензенти вказують свої зауваження та завантажують файли з виправленнями або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті.
 6. Після заповнення основної "Форми рецензування" експерти обирають одну із запропонованих рекомендацій:
  • Прийняти подання - подання готове до публікації і приймається без змін
  • Необхідно виправити - приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
  • Повернути на повторне рецензування - необхідне доопрацювання і повторне рецензування
  • Відправити в інше видання - за тематикою подання підходить іншому виданню
  • Відхилити подання - подання не задовольняє вимогам видання
 7. Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація відсилається авторові. Протягом 1-2 тижнів автор доопрацьовує статтю та надсилає в редакцію журналу нову версію. Якщо після вказаного терміну відповіді від автора не отримано - подання знімається з черги і видаляється.

Процедура апеляції:
• Якщо автор не погоджується із певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати апеляцію в редакцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові і спільно з редакцією приймається відповідне рішення щодо рукопису.
• У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція призначає незалежного експерта.

Періодичність публікації
Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" виходить 3-4 рази на рік.

ФОРМУВАННЯ ВИПУСКІВ: Прийом статей відбувається постійно. До друку приймаються матеріали, що пройшли рецензування та отримали схвальний відгук не пізнішне ніж за 2 тижні до дати публікації випуску. Кожен випуск затверджується Вченою радою університету.

Політика відкритого доступу
Журнал постачає читачам контент у миттєвому вільному доступі під ліцензією Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою та із зазначенням авторства.

Архівування
Додатково, всі файли збірника зберігаються в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, Київ, Україна.