Current issue

User login

TYPES OF ACADEMIC INTERNET-RESOURCES FOR IT STUDENTS’ INDIVIDUAL WORK MANAGEMENT


Year of Publication2014
AuthorsGlazunova O., Voloshyna T.
Language articleEnglish
Keywordsformal learning, independent work, informal learning, Internet resources, self-study, social networking, video lecture, video tutorial, webinar
Abstract

Individual work is one of the main forms of organization of academic process for students of IT specialties. Main practical professionally oriented skills and abilities are retained only due to students’ hard individual work while doing tasks in programming, algorithmization, designing etc. development of effective academic resources will help students to work individually as well as comfortable ways of delivering such materials with the help of Internet guarantees enhancing the quality of studies. Information and educational resources for independent work of students today are one of the most effective means. The technique of creating and using these tools requires constant research through the rapid development of new information technologies. The present article describes the most effective tools and technologies for creating online resources for self-study of IT students, grounded methods of their use in the educational process. The most commonly used tools for formal and informal components of independent work are identified: professionally-oriented sites, massive open online courses, blogs programmers professionally groups on social networks, news sites, and so on. Studies show a significant improvement of independent work of students on the study material by using video tutorials.

Pagination078-086
Full Text

PDF


DOI: 
10.14308/ite000513
Attachment
[file] 078-086.pdf


References: 

1. Kozakov V.A. (1990) Samostoyatel`naya rabota studentov i` yeye i`nformacy`onno-metody`cheskoe obespecheny`e: [ucheb. posob.] / V.A. Kozakov. K.: vysshaya shkola.
2. Organizaciya samostijnoyi roboty` studentiv z pedagogiky`: navch. posib. (2000) / Pid red. V.I. Yevdoky`mova. ‒ X.: XDPU.
3. Elaine S. Formal, Non-Formal and Informal Learning [Electronic resource] – Access: http://www.infed.org/archives/e-texts/eaton_formal_nonformal_informal_learning.htm] Archived 22 May 2011 at WebCite
4. Osnovy androgogy`ky`: termy`nology`chesky`j slovar`-spravochny`k [Electronic resource] / sost. V.V. Maslova. ‒ Access: http://lib.druzya.org/gerontologia/androgonika.txt.
5. Livingstone D.W. Adults Informal Learning: Definitions, Findings, Gaps and Future Research [Electronic resource]/Livingstone D.W. – Access: http://www.lindenwood.edu/education /andragogy/2011 /Livingstone 2001.pdf.
6. Hart Jane. You can’t manage informal learning – only the use of informal media. [Electronic resource]. − Access: http://www.c4lpt.co.uk/blog/2011/10/28/you-cant-manage-informal-learning...
7. Mapping Informal and Formal Learning Strategies to Real Work / [Electronic resource] − Access: http://performancexdesign.wordpress.com/2011/05/04/mapping-informal-and-...
8. Lugovy`j V.I. (2008) Stanovlennya bezperervnoyi osvity` v krayina organizaciyi ekonomichnogo spivrobitny`cztva i rozvy`tku (dosvid dlya Ukrayiny`) / V.I. Lugovy`j // Vy`shha osvita Ukrayiny`: teorety`chny`j ta naukovo-metodologichny`j chasopy`s. – Ivano-Frankivs`k,. – №4, dodatok 1: Bezperevna osvita v Ukrayini: realiyi ta perspekty`vy`.
9. Navchal`no-informacijny`j portal NUBiP Ukrayiny` [Electronic resource]. Access: http://moodle.nubip.edu.ua/
10. Abramova Y`.A. Nekotorye aspekty razrabotky` elektronnyh obrazovatel`nyh resursov sredstvamy` programmy UVScreenCamera: matery`aly Mezhdunarodnoj nauchno-prakty`cheskoj konferency`y` "Opyt y` perspekty`vy y`spol`zovany`ya y`nformacy`onno-kommuny`kacy`onnyh texnology`j v obrazovany`y`", (Tomsk, 22-23 noyabrya 2009 g.) [Electronic resource] / Abramova Y`.A. – Access: – http://ito.edu.ru/2009/Tomsk/III/III-0-1.html (12.12.2014).
11. Meshheryakov A.F. Vy`deourok bez vy`deokamery / A.F. Meshheryakov // Y`nformaty`ka y`obrazovany`e. – 2004. – №3. – С. 43-44.
12. Norenkov Y`.P., Zy`my`n A.M. Y`nformacy`onnye tehnology`y` v obrazovany`y` / Y`.P. Norenkov, A.M. Zy`my`n. – M.: Y`zd-vo MGTU y`m. N.E. Baumana, 2004. – 352 с.
13. Nozdracheva V.P. O nekotoryh sposobax sozdany`ya uchebnyh avi-fy`l`mov dlya kursa matematy`ky` [Electronic resource] / Nozdracheva V.P. – Access: http://vio.uchim.info/Vio_30/cd_site/articles/art_4_1.htm (24.01.2014). – Назва з екрану.
14. Sejtvely`eva S.N. Vy`deourok kak element obrazovatel`noj texnology`y` / S.N. Sejtvely`eva // Suchasni informacijni texnologiyi ta innovacijni metody`ky` navchannya u pidgotovci faxivciv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemy` : zbirny`k naukovy`x pracz` – 2010. –№ 24. – С. 131-135.
15. Prometheus – ukrayins`ka platforma onlajn-osvity` [Electronic resource]. Access: http://terytoriya.com.ua/index.php/samovdoskonalennya/260-prometheus-ukr...
16. Social`na merezha Facebook [Electronic resource]. Access: https://www.facebook.com/
17. Profejsijno-oriyentovany`j veb-sajt Microsoft [Electronic resource]. Access: http://www.microsoft.com/uk-ua/default.aspx
18. Diznajtes` pro osvitni novy`nky` na tematy`chny`x vebinarax! [Electronic resource] – Access: http://www.microsoft.com/ ukraine/webinar/
19. Vebinary` – suchasna forma on-line navchannya [Electronic resource] – Access: http://edu.cbsystematics.com/ua /education/ webinars.aspx


Стаття надійшла до редакції: 

21.10.2014

0
Your rating: None
Bibliography:
Glazunova O. TYPES OF ACADEMIC INTERNET-RESOURCES FOR IT STUDENTS’ INDIVIDUAL WORK MANAGEMENT / O.Glazunova, T.Voloshyna // Informational Technologies in Education. - 2014. - № 21. - P. 78-86.