Гуржій , А. М., Глазунова , О. Г., Волошина , Т. В., Корольчук , В. І. і Якобчук , О. В. (2019) «ХМАРНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КРИТЕРІЇ ДОБОРУ, ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ», Збірник наукових праць "Information Technologies in Education" (ITE), (40), с. 7-28. оступний у: http://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/view/729 (ата звернення: 26Жовтень2020).