Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Моделювання процесу самостійного навчання з електронним тренажером.Рік публікації2008
АвториСамсонов В. В., Поворознюк Н. І., Сільвестров А. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

У статті розглянуто процес самостійного навчання як систему автоматичного управління, запропоновано структуру системи і адаптивні алгоритми управління процесом навчання.

Нумерація сторінок126-133
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000017
Додаток
[file] 126-133.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Система електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни (методичні рекомендації викладачам технологічних дисциплін). Українець А.І., Самсонов В.В., Поворознюк Н.І., Горлова Т.М., Маноха Л.Ю., Хомічак Л.М. НУХТ. – К., 2005. – 113 с.
2. Згуровский М.З., Денисенко В.А., Дискретно-непрерывные системы управляемой структуры. – К.: Наукова думка, 1998. – 350 с.
3. Методы современной ТАУ // Под ред. М.Д.Якубова. – М.: МГТУ им. Баумана, 2000. – 750 с.
4. Поршнев С.В., Беленкова И. В. Численные методы на базе Mathcad. – СПб.: БХВ – Петербург, 2005. – 464 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Systema elektronnyh navchal'no-metodychnyh resursіv navchal'noi' dyscyplіny (metodychnі rekomendacіi' vykladacham tehnologіchnyh dyscyplіn). Ukrai'nec' A.І., Samsonov V.V., Povoroznjuk N.І., Gorlova T.M., Manoha L.Ju., Homіchak L.M. NUHT. – K., 2005. – 113 s.
2. Zgurovskij M.Z., Denisenko V.A., Diskretno-nepreryvnye sistemy upravljaemoj struktury. – K.: Naukova dumka, 1998. – 350 s.
3. Metody sovremennoj TAU // Pod red. M.D.Jakubova. – M.: MGTU im. Baumana, 2000. – 750 s.
4. Porshnev S.V., Belenkova I. V. Chislennye metody na baze Mathcad. – SPb.: BHV – Peterburg, 2005. – 464 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Самсонов В.В. Моделювання процесу самостійного навчання з електронним тренажером. / В.В.Самсонов, Н.І.Поворознюк, А.М.Сільвестров // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 126-133.