Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу “Управління інформаційними технологіями у Вищих навчальних закладах”.


Рік публікації2008
АвториФедорова Я. Б.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

Автор представляє статтю, що розкриває можливості використання новітніх інформаційних технологій та командної роботи студентів для дисциплін, які викладаються в університетах, на прикладі курсу „Управління інформаційними технологіями у вищих навчальних закладах”. Метою застосування роботи в мікрогрупах є забезпечення практики та розвитку ефективних командних умінь та критичного мислення у студентів, а також поглиблення практичних навичок роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерною технікою, теоретичних та прикладних знань в галузі менеджменту через дискусії та навчання.

Нумерація сторінок165-173
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000023
Додаток
[file] 165-173.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Управление ИТ: опыт компаний-лидеров. Как информационные технологии помогают достигать превосходных результатов / Питер Уэйл, Джинн У. Росс. – пер. с англ. – М.: Альпина бизнес Букс, 2005. – 293 с.
2. Бєляєв Ю.І, Співаковський О.В. Підсумки створення інформаційно-аналітичної системи в Херсонському державному педагогічному університеті. – Інформаційна інфраструктура вищих закладів освіти, Т.1, Херсонський державний педагогічний університет. – Херсон, 2000. – С. 1–5.
3. Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є, Федорова Я.Б., Чаловська Н.М., Глущенко О.О., Кудас Н.А. Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: Методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2006. – 356 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Upravlenie IT: opyt kompanij-liderov. Kak informacionnye tehnologii pomogajut dostigat' prevoshodnyh rezul'tatov / Piter Ujejl, Dzhinn U. Ross. – per. s angl. – M.: Al'pina biznes Buks, 2005. – 293 s.
2. Bjeljajev Ju.I, Spivakovs'kyj O.V. Pidsumky stvorennja informacijno-analitychnoi' systemy v Hersons'komu derzhavnomu pedagogichnomu universyteti. – Informacijna infrastruktura vyshhyh zakladiv osvity, T.1, Hersons'kyj derzhavnyj pedagogichnyj universytet. – Kherson, 2000. – S. 1–5.
3. Spivakovs'kyj O.V., Shhedrolos'jev D.Je, Fedorova Ja.B., Chalovs'ka N.M., Glushhenko O.O., Kudas N.A. Upravlinnja IT vyshhyh navchal'nyh zakladiv: jak informacijni tehnologii' dopomagajut' zrobyty upravlinnja efektyvnym: Metodychnyj posibnyk. – Kherson: Ajlant, 2006. – 356 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Федорова Я.Б. Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу “Управління інформаційними технологіями у Вищих навчальних закладах”. / Я.Б.Федорова // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 165-173.