Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Перші результати впровадження програми “Intel® Навчання для майбутнього”Рік публікації2008
АвториЗайцева Т. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

З 2006 року за розпорядженням Міністерства освіти та науки України започаткований експеримент з включення програми “Intel® Навчання для майбутнього” в систему підготовки майбутніх вчителів. Кафедра інформатики має вже невеликий досвід і перші результати впровадження даної програми в систему освіти студентів університету. Уміння користуватися методом проектів – показник високої кваліфікації викладача, його прогресивної методики навчання і розвитку учнів.

Нумерація сторінок043-046
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000005
Додаток
[file] 043-046.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.
2. Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 2005. – 416 с.
3. Наказ Міністерства освіти та науки України "Про продовження експерименту за Програмою "Intel® Навчання для майбутнього" від 6 лютого 2005 року.
4. http://dls.ksu.ks.ua/dls.
5. www.intel.com/education.
6. www.iteach.com.ua.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Novye pedagogicheskie i informacionnye tehnologii v sisteme obrazovanija: Ucheb. posobie dlja stud. ped. vuzov i sistemy povysh. kvalif. ped. kadrov / E.S. Polat, M.Ju. Buharkina, M.V. Moiseeva, A.E. Petrov; Pod red. E.S. Polat. – M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2002. – 272 s.
2. Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 2005. – 416 с.
3. Nakaz Ministerstva osvity ta nauky Ukrai'ny "Pro prodovzhennja eksperymentu za Programoju "Intel® Navchannja dlja majbutn'ogo" vid 6 ljutogo 2005 roku.
4. http://dls.ksu.ks.ua/dls.
5. www.intel.com/education.
6. www.iteach.com.ua.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Зайцева Т.В. Перші результати впровадження програми “Intel® Навчання для майбутнього” / Т.В.Зайцева // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 43-46.