Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”Рік публікації2008
АвториКолеснікова Н. В., Надєєва А. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

Описано призначення середовища демонстрації програм, використання якого дозволяє приділити більше уваги саме аналізу алгоритмів, та система поточного та підсумкового контролю знань, яка включає як традиційну систему тестів, так і модуль тестування програмного коду, що є специфічним для даної предметної області.

Нумерація сторінок055-059
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000007
Додаток
[file] 055-059.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Співаковський О.В., Львов М.С. Шляхи удосконалення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” у педагогічному вузі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – №4. – С.22-24.
2. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Компьютерно – орієнтовані системи навчання: Зб. наук. робіт. Випуск 4. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2001. – С.3-11.
3. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Гуржій Т.А., Зайцева Т.В., Кушнір Н.О., Кот С.М. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп’ютер у школі та сім’ї. –2002. – №4(22). – С. 24-28.
4. Співаковський О.В. Концепція викладання дисциплін інформатики в школі і педагогічному вузі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №3. – С. 21-25.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S. Shljahy udoskonalennja kursu “Osnovy algorytmizacii' ta programuvannja” u pedagogichnomu vuzi // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2001. – №4. – S.22-24.
2. Spivakovs'kyj O.V. Pro vplyv informacijnyh tehnologij na tehnologii' osvity//Komp'juterno – orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. robit. Vypusk 4. – K.: NPU im. M.P. Dragomanova. – 2001. – S.3-11.
3. Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A., Gurzhij T.A., Zajceva T.V., Kushnir N.O., Kot S.M. Pedagogichni tehnologii' ta pedagogichno orijentovani programni systemy: predmetno-orijentovanyj pidhid // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. –2002. – №4(22). – S. 24-28.
4. Spivakovs'kyj O.V. Koncepcija vykladannja dyscyplin informatyky v shkoli i pedagogichnomu vuzi // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – №3. – S. 21-25.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Колеснікова Н.В. Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” / Н.В.Колеснікова, А.В.Надєєва // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 55-59.