Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Модель контроля знаний системы дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет”Рік публікації2008
АвториКравцов Г. М., Кравцов Д. Г.
Мова статтіРосійська
Ключові слова-
Аннотація

Представлены результаты проектирования и построения модели контроля знаний системы дистанционного обучения на основе международных стандартов IMS, SCORM. В качестве иллюстрации используется система дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет”.

Нумерація сторінок066-071
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000009
Додаток
[file] 066-071.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Національна доктрина розвитку освіти. “Шкільний світ”. – К., 2001.
2. Кравцов Г.М. Система дистанционного обучения ХГУ // Материалы второй международной научно-практической конференции “Информатизация образования Украины: состояние, проблемы, перспективы”. – Херсон. – 2003. – С.70 – 72.
3. Кравцов Д.Г. Особенности технологии программирования сайта дистанционного обучения ХГУ // Материалы второй международной научно-практической конференции “Информатизация образования Украины: состояние, проблемы, перспективы”. – Херсон. – 2003. – С.68 – 70.
4. Кравцов Г.М. Концептуальні задачі розробки систем дистанційного навчання та технології їхньої реалізації // Комп’ютерно – орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Випуск 2. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2005. – С.294 – 305.
5. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Козловський Є.О. Специфікації об’єктних та адаптивних тестів за стандартом IMS // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції “Географічні інформаційні системи в аграрних університетах”. – Херсон. – 2006. – С.39 – 40.
6. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Козловский Е.О. Система дистанционного тестирования на основе стандарта IMS // “Information Technologies in Education for all”. – Киев. – 2006. – С.283 – 292.
7. Кравцов Д.Г. Проектирование и реализация многослойной системы тестирования // УСиМ. – 2005. – № 6. – С.71 – 74.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Nacional'na doktryna rozvytku osvity. “Shkil'nyj svit”. – K., 2001.
2. Kravcov G.M. Sistema distancionnogo obuchenija KSU // Materialy vtoroj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii “Informatizacija obrazovanija Ukrainy: sostojanie, problemy, perspektivy”. – Kherson. – 2003. – S.70 – 72.
3. Kravcov D.G. Osobennosti tehnologii programmirovanija sajta distancionnogo obuchenija KSU // Materialy vtoroj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii “Informatizacija obrazovanija Ukrainy: sostojanie, problemy, perspektivy”. – Kherson. – 2003. – S.68 – 70.
4. Kravcov G.M. Konceptual'ni zadachi rozrobky system dystancijnogo navchannja ta tehnologii' i'hn'oi' realizacii' // Komp’juterno – orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac'. Vypusk 2. – K.: NPU im. M.P. Dragomanova. – 2005. – S.294 – 305.
5. Kravcov G.M., Kravcov D.G., Kozlovs'kyj Je.O. Specyfikacii' ob’jektnyh ta adaptyvnyh testiv za standartom IMS // Materialy mizhnarodnoi' naukovo-metodychnoi' konferencii' “Geografichni informacijni systemy v agrarnyh universytetah”. – Kherson. – 2006. – S.39 – 40.
6. Kravcov G.M., Kravcov D.G., Kozlovskij E.O. Sistema distancionnogo testirovanija na osnove standarta IMS // “Information Technologies in Education for all”. – Kiev. – 2006. – S.283 – 292.
7. Kravcov D.G. Proektirovanie i realizacija mnogoslojnoj sistemy testirovanija // USiM. – 2005. – № 6. – S.71 – 74.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кравцов Г.М. Модель контроля знаний системы дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет” / Г.М.Кравцов, Д.Г.Кравцов // Информационные технологии в образовании. - 2008. - № 1. - С. 66-71.