Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Масштабне тестування студентів з використанням дистанційних технологій.


Рік публікації2008
АвториКрасюк Ю. М., Шабаліна І. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

У статті розглядається можливість використання системи дистанційного навчання WebCT з метою проведення вхідного тестування всіх першокурсників університету зі шкільного курсу інформатики. Формування різнорівневих груп студентів на основі аналізу отриманих результатів тестування є необхідною умовою реалізації диференційованого підходу до організації процесу навчання економічної інформатики.

Нумерація сторінок072-077
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000010
Додаток
[file] 072-077.pdf


Література: 

1. Збірник тестових завдань та методичні матеріали щодо організації вхідного контролю знань з курсу “Інформатика”: Навч.-метод. посіб. / О. Д. Шарапов, Ю. М. Красюк, І. В. Шабаліна та ін. – К.: КНЕУ, 2007. – 272 с.
2. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Премєр, 2003. – 304 с.
3. Колот А. М., Сільченко М. В., Красюк Ю. М. Диференціація навчання студентів як засіб підвищення якості знань з інформатики // Вища школа. – К.: Знання, 2006. – № 5-6. – С. 19 27.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Zbirnyk testovyh zavdan' ta metodychni materialy shhodo organizacii' vhidnogo kontrolju znan' z kursu “Informatyka”: Navch.-metod. posib. / O. D. Sharapov, Ju. M. Krasjuk, I. V. Shabalina ta in. – K.: KNEU, 2007. – 272 s.
2. Informatyka. Programy dlja zagal'noosvitnih navchal'nyh zakladiv. – Zaporizhzhja: Prem'jer, 2003. – 304 s.
3. Kolot A. M., Sil'chenko M. V., Krasjuk Ju. M. Dyferenciacija navchannja studentiv jak zasib pidvyshhennja jakosti znan' z informatyky // Vyshha shkola. – K.: Znannja, 2006. – № 5-6. – S. 19-27.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Красюк Ю.М. Масштабне тестування студентів з використанням дистанційних технологій. / Ю.М.Красюк, І.В.Шабаліна // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 72-77.