Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання “WebAlmir”.Рік публікації2008
АвториКруглик В. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

У статті розглянуто один з підходів до методичного наповнення педагогічних програмних середовищ з підтримкою практичної діяльності студентів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід та можуть використовуватися при всіх формах навчання – очній, заочній та дистанційній. Показана структура Середовища дистанційного навчання “WebAlmir” та особливості організації підтримки практичної діяльності студентів з курсу “Лінійна алгебра”.

Нумерація сторінок088-093
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000012
Додаток
[file] 088-093.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Круглик В.С Система дистанційного навчання “WebAlmir” // Навчально-методичний посібник “Informatyka w edukacji I kulture”, Cieszyn, 2005. – C. 28-36.
2. Співаковський О.В., Круглик В.С. Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 9. – Київ, 2005.
3. Співаковський О.В., Круглик В.С. Ієрархія компонент розв’язання задач з курсу Лінійна алгебра // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 6.
4. Співаковський О.В., Круглик В.С. Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід // Науковий часопис НПУ ім. МП. Драгоманова Серія №2. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. МП. Драгоманова. – №2(9). – 2005. – С.31-42.
5. Співаковський О.В., Круглик В.С. Особливості використання інформаційних технологій при вивченні математики // Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій “Міжпредметні зв'язки в процесі викладання у школі і вищому навчальному закладі”. – Херсон, 2002-2005. – С.67-72.
6. Співаковський О.В. Програмно-методичний комплекс для курсу лінійної алгебри в педінституті // Тези республик. наук. – практ. конф. – Київ. – 1991. – С. 13.
7. A. Spivakovskyy, M. L’vov, V. Kruglik, Functional requirements, architecture and prototype of systems of academic subject studying support, Матеріали Європейської конференції „Computer simulation in information and communication engineering CSICE’o5”, Sofia, Bulgaria: King, 2005. – С. 149-154.
8. A. Spivakovskyy M. L’vov, V. Kruglik, N. Kushnir, A. Grabowski, Z doswiadczenia opracowania oprogramowania edukacyjnego, Навчально-методичний посібник “Informatyka w edukacji I kulture”, Cieszyn, 2005 – C. 28-36.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Kruglik V.S Sistema distancіjnogo navchannja “WebAlmir” // Navchal'no-metodichnij posіbnik “Informatyka w edukacji I kulture”, Cieszyn, 2005. – C. 28-36.
2. Spіvakovs'kij O.V., Kruglik V.S. Tehnologії rozrobki programnih zasobіv, jakі pіdtrimujut' komponentno-orієntovanij pіdhіd // Komp’juterno-orієntovanі sistemi navchannja: Zb. nauk. pr. / NPU іm. M.P. Dragomanova. – Vipusk 9. – Kyiv, 2005.
3. Spіvakovs'kij O.V., Kruglik V.S. Ієrarhіja komponent rozv’jazannja zadach z kursu Lіnіjna algebra // Komp’juter u shkolі ta sіm’ї. – 2004. – № 6.
4. Spіvakovs'kij O.V., Kruglik V.S. Tehnologії rozrobki programnih zasobіv, jakі pіdtrimujut' komponentno-orієntovanij pіdhіd // Naukovij chasopis NPU іm. MP. Dragomanova Serіja №2. Komp’juterno orієntovanі sistemi navchannja: Zb. nauk. prac' / Redkol. – K.: NPU іm. MP. Dragomanova. – №2(9). – 2005. – S.31-42.
5. Spіvakovs'kij O.V., Kruglik V.S. Osoblivostі vikoristannja іnformacіjnih tehnologіj pri vivchennі matematiki // Materіali Vseukraїns'kih naukovo-praktichnih konferencіj “Mіzhpredmetnі zv'jazki v procesі vikladannja u shkolі і vishhomu navchal'nomu zakladі”. – Kherson, 2002-2005. – S.67-72.
6. Spіvakovs'kij O.V. Programno-metodichnij kompleks dlja kursu lіnіjnoї algebri v pedіnstitutі // Tezi respublik. nauk. – prakt. konf. – Kyiv. – 1991. – S. 13.
7. A. Spivakovs'kij, M. L’vov, V. Kruglik, Functional requirements, architecture and prototype of systems of academic subject studying support, Materіali Evropejs'koї konferencії „Computer simulation in information and communication engineering CSICE’o5”, Sofia, Bulgaria: King, 2005. – S. 149-154.
8. A. Spivakovs'kij M. L’vov, V. Kruglik, N. Kushnir, A. Grabowski, Z doswiadczenia opracowania oprogramowania edukacyjnego, Navchal'no-metodichnij posіbnik “Informatyka w edukacji I kulture”, Cieszyn, 2005 – C. 28-36.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Круглик В.С. Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання “WebAlmir”. / В.С.Круглик // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 88-93.