Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Інтелектуальні інформаційні системи в економіці та освітіРік публікації2008
АвториАрхіпова Т. Л.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

У даній статті мова йде про застосування інтелектуальних інформаційних систем в економіці та освіті. У сучасних умовах на рівні великих промислових підприємств є популярними локальні інформаційні експертні системи, що зорієнтовані на конкретні дослідницькі аналітичні задачі. Перспективними є ті інформаційні системи, що самі навчаються, які здатні автоматично формувати бази знань у цілях класифікації проблемних областей прогнозування.

Нумерація сторінок009-012
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000001
Додаток
[file] 009-012.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Джексон П. Введение в экспертные системы. – Вильямс, 2001.
2. Информационные системы в технологии управления бизнесом: Курс лекций для студентов экономических специальностей вузов / д.т.н., проф. Г.Г.Арунянц. – Владикавказ, 2000.
3. Использование нейронной сети для интерпретации множественных сигналов тревоги. Using neural network to interpret multiple alarms / Chan Edward H.P. // IEEE Comput. Appl. Power. – 1990. – №2. – Р. 33-37.
4. Контроль за безопасностью в ходе работы систем с помощью нейронных сетей. On-line security screening using an artificial network / Thomas R.J.,Sakk E., Hashemi K., Ku B.Y., Chiang H.D. // IEEE Int. Symp. Circuits and Syst. New Orleans, La, May 1-3, 1990. V.4 – New York (N.Y.), 1990. – Р.2921-2924.
5. Романов В.П. Интеллектуальные информационные системы в єкономике: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Н.П. Тихомирова. – М.: Издательство “Экзамен”, 2003. – 496 с.
6. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект: Учебн.пос. для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2005. – 176 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Dzhekson P. Vvedenie v ekspertnye sistemy. – Vil'jams, 2001.
2. Informacionnye sistemy v tehnologii upravlenija biznesom: Kurs lekcij dlja studentov ekonomicheskih special'nostej vuzov / d.t.n., prof. G.G.Arunjanc. – Vladikavkaz, 2000.
3. Ispol'zovanie nejronnoj seti dlja interpretacii mnozhestvennyh signalov trevogi. Using neural netshhork to interpret multiple alarms / Chan Edshhard H.P. // IEEE Comput. Appl. Poshher. – 1990. – №2. – R. 33-37.
4. Kontrol' za bezopasnost'ju v hode raboty sistem s pomosh'ju nejronnyh setej. On-line security screening using an artificial netshhork / Thomas R.J.,Sakk E., Hashemi K., Ku B.Y., Chiang H.D. // IEEE Int. Symp. Circuits and Syst. New Orleans, La, May 1-3, 1990. V.4 – New Jork (N.Y.), 1990. – R.2921-2924.
5. Romanov V.P. Intellektual'nye informacionnye sistemy v ekonomike: Uchebnoe posobie / Pod red. d.e.n., prof. N.P. Tihomirova. – M.: Izdatel'stvo “Jekzamen”, 2003. – 496 s.
6. Jasnickij L.N. Vvedenie v iskusstvennyj intellekt: Uchebn.pos. dlja stud. vyssh. uchebn. zavedenij. – M.: Izdatel'skij centr “Akademija”, 2005. – 176 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Архіпова Т.Л. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці та освіті / Т.Л.Архіпова // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 09-12.

Gyles

Позволю себе выразить свою мысль - владелец сайта молодец. Хороший ресурс развивает.