Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Графічний метод розв’язання алгебраїчних задач та його реалізація у програмному засобі “Бібліотека електронних наочностей Алгебра 7-9”.


Рік публікації2008
АвториЛьвова Н. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

У роботі розглянуто функціональні можливості педагогічних програмних засобів “ТерМ 7-9” [1, 2] та “Бібліотека електронних наочностей “Алгебра 7-9” підтримки застосування графічного методу розв’язування задач курсу алгебри 7-9 класів загальноосвітньої школи.

Нумерація сторінок094-106
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000013
Додаток
[file] 094-106.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Львов М.С. Терм VII – шкільна система комп’ютерної алгебри // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №7. – С. 27-30.
2. Львов М. Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім.Драгоманова. – 2005. – №3 (10). – С. 160-168.
3. Програмний засіб “Програмно-методичний комплекс Терм VII підтримки практичної навчальної математичної діяльності”. Версія 2.0, реліз 03. Методичні рекомендації вчителям / За редакцією М.С.Львова, В.А.Крекніна, Н.А.Кушнір. – Випуск 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – 24 с.
4. Програмний засіб “Програмно-методичний комплекс Терм VII підтримки практичної навчальної математичної діяльності”. Версія 2.0, реліз 03. Інструкція користувача. – Випуск 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – 78 с.
5. Програмний засіб “Бібліотека електронних наочностей “Алгебра 7-9”, версія 1.5. Методичні рекомендації вчителям. За редакцією М.С.Львова, В.А.Крекніна. – Випуск 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 59 с.
6. Програмний засіб “Бібліотека електронних наочностей “Алгебра 7-9”, версія 1.5. Настанова користувача. Версія 1 / За редакцією М.С.Львова, В.А.Крекніна. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 69 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. L'vov M.S. Term VII – shkil'na systema komp’juternoi' algebry // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2004. – №7. – S. 27-30.
2. L'vov M. Shkil'na systema komp’juternoi' algebry TerM 7-9. Pryncypy pobudovy ta osoblyvosti vykorystannja. Naukovyj chasopys NPU im.Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac' / Redkol. – K.: NPU im.Dragomanova. – 2005. – №3 (10). – S. 160-168
3. Programnyj zasib “Programno-metodychnyj kompleks Term VII pidtrymky praktychnoi' navchal'noi' matematychnoi' dijal'nosti”. Versija 2.0, reliz 03. Metodychni rekomendacii' vchyteljam / Za redakcijeju M.S.L'vova, V.A.Kreknina, N.A.Kushnir. – Vypusk 2. – Herson: Vydavnyctvo HDU, 2004. – 24 s.
4. Programnyj zasib “Programno-metodychnyj kompleks Term VII pidtrymky praktychnoi' navchal'noi' matematychnoi' dijal'nosti”. Versija 2.0, reliz 03. Instrukcija korystuvacha. – Vypusk 2. – Herson: Vydavnyctvo HDU, 2004. – 78 s.
5. Programnyj zasib “Biblioteka elektronnyh naochnostej “Algebra 7-9”, versija 1.5. Metodychni rekomendacii' vchyteljam. Za redakcijeju M.S.L'vova, V.A.Kreknina. – Vypusk 1. – Herson: Vydavnyctvo HDU, 2006. – 59 s.
6. Programnyj zasib “Biblioteka elektronnyh naochnostej “Algebra 7-9”, versija 1.5. Nastanova korystuvacha. Versija 1 / Za redakcijeju M.S.L'vova, V.A.Kreknina. – Herson: Vydavnyctvo HDU, 2006. – 69 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Львова Н.М. Графічний метод розв’язання алгебраїчних задач та його реалізація у програмному засобі “Бібліотека електронних наочностей Алгебра 7-9”. / Н.М.Львова // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 1. - С. 94-106.