Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ У 7-9 КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ “БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННИХ НАОЧНОСТЕЙ”


Рік публікації2011
АвториШишко Л. С., Черненко І. Є.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаопорний конспект, педагогічний програмний засіб, урок алгебри
Аннотація

У даній статті надаються відомості про призначення педагогічного програмного засобу “Бібліотека електронних наочностей „Алгебра 7-9 клас” та його основні характеристики, відображено також методичні аспекти проведення уроку алгебри.

Нумерація сторінок140-147
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000278
Додаток
[file] 140-147.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №2(20). – С. 17-21.
2. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №3(21). – С. 23-26.
3. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №4(22). – С. 24-28.
4. Львов М.С. Концепція програмної системи підтримки математичної ді¬яль¬ності. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Вип. 7 / К.:НПУ ім. М.П.Драго¬манова, - 2003.- С.36-48.
5. Львов М.С. Терм VII – шкільна система комп’ютерної алгебри. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. №7. - С. 27-30.
6. Львов М.С. Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб.наук. праць / редкол. – К.: НПУ ім. Драгоманова, - 2005. №3(10). - С. 160-168.
7. Крекнін В.А. Методичні особливості використання середовища розв’язування (СРЗ) у програмно-методичному комплексі (ПМК) ”ТERМ”. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб.наук. праць / редкол. – К.: НПУ ім. Драгоманова. - 2005. №3(10). С. 111-119.
8. Крекнін В.А.. Методичні аспекти використання ПМ «Графіки» у програмному засобі “БН Алгебра 7-9”. Географічні інформаційні системи в аграрних університетах (GISAU). Матеріали 2-ої Міжнародної науково-методичної конференції : Збірник наукових праць. Херсон: Айлант, 2007.
- С. 195-203.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Spivakovs'kij O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid // Komp'juter u shkoli j sim’ji. – 2002. №2(20). – S. 17-21.
2. Spivakovs'kij O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid // Komp'juter u shkoli j sim’ji. – 2002. №3(21). – S. 23-26.
3. Spivakovs'kij O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid // Komp'juter u shkoli j sim’ji. – 2002. №4(22). – S. 24-28.
4. L'vov M.S. Koncepcija programnoji sistemi pidtrimki matematichnoji di¬jal'¬nosti. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: Zb. nauk. prac'. Vip. 7 / K.:NPU im. M.P.Drago¬manova, - 2003.- S.36-48.
5. L'vov M.S. Term VII – shkil'na sistema komp’juternoji algebri. // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – 2004. №7. - S. 27-30.
6. L'vov M.S. Shkil'na sistema komp’juternoji algebri TerM 7-9. Principi pobudovi ta osoblivosti vikoristannja. Naukovij chasopis NPU im. Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: zb.nauk. prac' / redkol. – K.: NPU im. Dragomanova, - 2005. №3(10). - S. 160-168.
7. Kreknin V.A. Metodichni osoblivosti vikoristannja seredovishha rozv’jazuvannja (SRZ) u programno-metodichnomu kompleksi (PMK) ”TERM”. Naukovij chasopis NPU im. Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: zb.nauk. prac' / redkol. – K.: NPU im. Dragomanova. - 2005. №3(10). S. 111-119.
8. Kreknin V.A.. Metodichni aspekti vikoristannja PM «Grafiki» u programnomu zasobi “BN Algebra 7-9”. Geografichni informacijni sistemi v agrarnix universitetax (GISAU). Materiali 2-oji Mizhnarodnoji naukovo-metodichnoji konferenciji : Zbirnik naukovix prac'. Xerson: Ajlant, 2007.
- S. 195-203.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Шишко Л.С. ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ У 7-9 КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ “БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННИХ НАОЧНОСТЕЙ” / Л.С.Шишко, І.Є.Черненко // Інформаційні технології в освіті. - 2011. - № 10. - С. 140-147.