Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРО ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ФОРМИ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА В ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХ


Рік публікації2011
АвториДенисенко С. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаелектронні освітні ресурси, мультимедіа, мультимедійний навчальний контент
Аннотація

Розглянуто питання представлення навчального матеріалу засобами мультимедіа в електронних освітніх ресурсах. Досліджено значення зовнішньої форми подання знань для забезпечення ефективної організації опосередкованого комп’ютером навчання.

Нумерація сторінок188-192
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000286
Додаток
[file] 188-192.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти
2. Співаковський О.В. Теорія і практика використанні інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія. – Херсон: Айлант, 2003. – 249 с.
3. Морев И.А. Образовательные информационные технологии. Часть 3. Дистанционное обучение: Учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2004. – 150 с.
4. Deubel, P. An investigation of behaviorist and cognitive approaches to instructional multimedia design. Journal of Educational Multimedia and Hyper-media, 12(1), 2003.
5. Чепмен Н., Чепмен Дж. Цифровые технологи мультимедиа, 2-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Dbkmzvc”, 2006. – 624 с.
6. Кречетников К.Г., Черненко Н.Н. Системный дизайн при построении интерфейса компьютерных обучающих программ // Интернет-журнал "Эйдос". – 2001. – 19 марта [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal /2001/0319.htm
7. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Мультимедиа в образовании [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ido.edu.ru/open/multimedia/index.html
8. Краснова Г.А., Беляев М.И., Соловов А.В. Технологии создания электронных обучающих средств М.: МГИУ,2001. – 224 с.
9. Байков, А. Качество интерфейса ЭСОН // Высшее образование в России 2008. – № 2. – С. 158-160
10. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 2003. – 616 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V.Ju. Suchasni zavdannja informatizaciji osviti
2. Spivakovs'kij O.V. Teorija i praktika vikoristanni informacijnix texnologij u procesi pidgotovki studentiv matematichnix special'nostej: monografija. – Xerson: Ajlant, 2003. – 249 s.
3. Morev I.A. Obrazovatel'nye informacionnye texnologii. Chast' 3. Distancionnoe obuchenie: Ucheb. posobie. – Vladivostok: Izd-vo Dal'nevostochnogo universiteta, 2004. – 150 s.
4. Deubel, P. An investigation of behaviorist and cognitive approaches to instructional multimedia design. Journal of Educational Multimedia and Hyper-media, 12(1), 2003.
5. Chepmen N., Chepmen Dzh. Cifrovye texnologi mul'timedia, 2-e izdanie.: Per. s angl. – M.: Izdatel'skij dom “Dbkmzvc”, 2006. – 624 s.
6. Krechetnikov K.G., Chernenko N.N. Sistemnyj dizajn pri postroenii interfejsa komp'juternyx obuchajushhix programm // Internet-zhurnal "Ejdos". – 2001. – 19 marta [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://www.eidos.ru/journal /2001/0319.htm
7. Grigor'ev S.G., Grinshkun V.V. Mul'timedia v obrazovanii [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://www.ido.edu.ru/open/multimedia/index.html
8. Krasnova G.A., Beljaev M.I., Solovov A.V. Texnologii sozdanija elektronnyx obuchajushhix sredstv M.: MGIU,2001. – 224 s.
9. Bajkov, A. Kachestvo interfejsa ESON // Vysshee obrazovanie v Rossii 2008. – № 2. – S. 158-160
10. Bashmakov A.I., Bashmakov I.A. Razrabotka komp'juternyx uchebnikov i obuchajushhix sistem. – M.: Informacionno-izdatel'skij dom “Filin"”, 2003. – 616 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Денисенко С.М. ПРО ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ФОРМИ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА В ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХ / С.М.Денисенко // Інформаційні технології в освіті. - 2011. - № 10. - С. 188-192.