Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ КУРСУ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ І ІНШИХ МАТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ


Рік публікації2012
АвториСінько Ю. І.
Мова статтіАнглійська
Ключові словалогіка, математичні курси педагогічного ВНЗ, математична логіка, методична система, система підготовки вчителів математики
Аннотація

У даній статті проаналізовано взаємозв'язок в системі підготовки вчителів математики в педагогічному ВНЗ курсу математичної логіки з іншими математичними курсами – геометрії, алгебри і теорії чисел, математичного аналізу, а також з курсами методики викладання математики, історії математики. Наявність зв'язків між елементами системи та їх якість є важливою характеристикою педагогічної системи.

Нумерація сторінок049-052
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000299
Додаток
[file] 049-052.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Виленкин Н.Я. Подготовку учителей математики – на уровень современных требований (предложения, мнения, опыт, поиск) / Н.Я. Виленкин, А.Г. Мордкович // Математика в школе.– 1986.– №6.– С. 6–10.
2. Игошин В.И. Профессионально-ориентированная методическая система обучения основам математической логике и теории алгоритмов учителей математики в педагогических ВУЗах: дис. … доктора пед. наук 13.00.02 / Игошин Владимир Иванович. – Саратов, 2002. – 366 с.
3. Мордкович А.Г. О профессионально–педагогической направленности математической подготовки будущих учителей / А.Г. Мордкович // Математика в школе. – 1984. – №6. – С. 42–45.
4. Песин И.Н. Об использовании некоторых символов математической логики в преподавании / И.Н. Песин // Мат. Просвещение. – 1958. – №3. – С. 195–200.
5. Сінько Ю.І. Роль і місце математичної логіки у підготовці майбутнього вчителя математики / Ю.І. Сінько // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: [зб. наук. праць / редкол. Глузман О.В. та ін.]. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – Вип. 29. – Ч.1. – С.210–216.
6. Хинчин А.Я. Математика как профессия / А.Я. Хинчин. - М. Знание, 1980. – 64 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Vilenkin N.Ja. Podgotovku uchitelej matematiki – na uroven' sovremennyx trebovanij (predlozhenija, mnenija, opyt, poisk) / N.Ja. Vilenkin, A.G. Mordkovich // Matematika v shkole.– 1986.– №6.– S. 6–10.
2. Igoshin V.I. Professional'no-orientirovannaja metodicheskaja sistema obuchenija osnovam matematicheskoj logike i teorii algoritmov uchitelej matematiki v pedagogicheskix VUZax: dis. … doktora ped. nauk 13.00.02 / Igoshin Vladimir Ivanovich. – Saratov, 2002. – 366 s.
3. Mordkovich A.G. O professional'no–pedagogicheskoj napravlennosti matematicheskoj podgotovki budushhix uchitelej / A.G. Mordkovich // Matematika v shkole. – 1984. – №6. – S. 42–45.
4. Pesin I.N. Ob ispol'zovanii nekotoryx simvolov matematicheskoj logiki v prepodavanii / I.N. Pesin // Mat. Prosveshhenie. – 1958. – №3. – S. 195–200.
5. Sin'ko Ju.I. Rol' i misce matematichnoji logiki u pidgotovci majbutn'ogo vchitelja matematiki / Ju.I. Sin'ko // Problemi suchasnoji pedagogichnoji osviti. Ser.: Pedagogika i psixologija: [zb. nauk. prac' / redkol. Gluzman O.V. ta in.]. – Jalta: RVV KGU, 2010. – Vip. 29. – Ch.1. – S.210–216.
6. Xinchin A.Ja. Matematika kak professija / A.Ja. Xinchin. - M. Znanie, 1980. – 64 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Sinko . INTERSUBJECT CONNECTIONS OF COURSE OF MATHEMATICAL LOGIC AND OTHER MATHEMATICAL COURSES AT PREPARATION OF FUTURE TEACHER OF MATHEMATICS / .Sinko // Informational Technologies in Education. - 2012. - № 11. - P. 49-52.