Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ


Рік публікації2012
АвториШишко Л. С., Черненко І. Є.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словапедагогічний програмний засіб, урок алгебри, хід розв’язування математичної задачі
Аннотація

У даній статті надаються відомості про досвід впровадження в навчальний процес педагогічних програмних систем підтримки практичної діяльності на прикладі педагогічного програмного засобу «Алгебра, 8 клас», відображено також аспект формування активної математичної діяльності учня під час вивчення алгебри.

Нумерація сторінок068-072
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000302
Додаток
[file] 068-072.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Співаковський О.В, Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №2(20). – С. 17-21.
2. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №3(21). – С. 23-26.
3. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №4(22). – С. 24-28.
4. Львов М.С. Концепція програмної системи підтримки математичної ді¬яль¬ності. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Вип. 7 / К.:НПУ ім. М.П.Драго¬манова, - 2003.- С.36-48.
5. Львов М.С. Терм VII – шкільна система комп’ютерної алгебри. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. №7. - С. 27-30.
6. Львов М.С. Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб.наук. праць / редкол. – К.: НПУ ім. Драгоманова, - 2005. №3(10). - С. 160-168.
7. Крекнін В.А. Методичні особливості використання середовища розв’язування (СРЗ) у програмно-методичному комплексі (ПМК) ”ТERМ”. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб.наук. праць / редкол. – К.: НПУ ім. Драгоманова. - 2005. №3(10). С. 111-119.
8. Крекнін В.А.. Методичні аспекти використання ПМ «Графіки» у програмному засобі “БН Алгебра 7-9”. Географічні інформаційні системи в аграрних університетах (GISAU). Матеріали 2-ої Міжнародної науково-методичної конференції : Збірник наукових праць. Херсон: Айлант, 2007. - С. 195-203.
9. Черненко І.Є., Шишко Л.С. Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас”. Інформаційні технології в освіті. Зб. наук. праць. Вип. 1. – Херсон: Вид. ХДУ, 2008. – С. 174-177.
10. Черненко І.Є., Шишко Л.С. Методичні аспекти проведення уроку за допомогою педагогічного програмного засобу “Алгебра, 7 клас”. Інформаційні технології в освіті. Зб. наук. праць. Вип. 2. – Херсон: Вид. ХДУ, 2008. – С. 125-129.
11. Черненко І.Є., Шишко Л.С. Методичні особливості контролю знань у педагогічному програмному засобі “Алгебра, 8 клас”. Інформаційні технології в освіті. Зб. наук. праць. Вип. 3. – Херсон: Вид. ХДУ, 2009. – С. 161-168.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Spivakovs'kij O.V, L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid // Komp'juter u shkoli j sim’ji. – 2002. №2(20). – S. 17-21.
2. Spivakovs'kij O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid // Komp'juter u shkoli j sim’ji. – 2002. №3(21). – S. 23-26.
3. Spivakovs'kij O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid // Komp'juter u shkoli j sim’ji. – 2002. №4(22). – S. 24-28.
4. L'vov M.S. Koncepcija programnoji sistemi pidtrimki matematichnoji di¬jal'¬nosti. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: Zb. nauk. prac'. Vip. 7 / K.:NPU im. M.P.Drago¬manova, - 2003.- S.36-48.
5. L'vov M.S. Term VII – shkil'na sistema komp’juternoji algebri. // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – 2004. №7. - S. 27-30.
6. L'vov M.S. Shkil'na sistema komp’juternoji algebri TerM 7-9. Principi pobudovi ta osoblivosti vikoristannja. Naukovij chasopis NPU im. Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: zb.nauk. prac' / redkol. – K.: NPU im. Dragomanova, - 2005. №3(10). - S. 160-168.
7. Kreknin V.A. Metodichni osoblivosti vikoristannja seredovishha rozv’jazuvannja (SRZ) u programno-metodichnomu kompleksi (PMK) ”TERM”. Naukovij chasopis NPU im. Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: zb.nauk. prac' / redkol. – K.: NPU im. Dragomanova. - 2005. №3(10). S. 111-119.
8. Kreknin V.A.. Metodichni aspekti vikoristannja PM «Grafiki» u programnomu zasobi “BN Algebra 7-9”. Geografichni informacijni sistemi v agrarnix universitetax (GISAU). Materiali 2-oji Mizhnarodnoji naukovo-metodichnoji konferenciji : Zbirnik naukovix prac'. Xerson: Ajlant, 2007. - S. 195-203.
9. Chernenko I.Je., Shishko L.S. Integrovanij programnij zasib “Algebra, 7 klas”. Informacijni texnologiji v osviti. Zb. nauk. prac'. Vip. 1. – Xerson: Vid. XDU, 2008. – S. 174-177.
10. Chernenko I.Je., Shishko L.S. Metodichni aspekti provedennja uroku za dopomogoju pedagogichnogo programnogo zasobu “Algebra, 7 klas”. Informacijni texnologiji v osviti. Zb. nauk. prac'. Vip. 2. – Xerson: Vid. XDU, 2008. – S. 125-129.
11. Chernenko I.Je., Shishko L.S. Metodichni osoblivosti kontrolju znan' u pedagogichnomu programnomu zasobi “Algebra, 8 klas”. Informacijni texnologiji v osviti. Zb. nauk. prac'. Vip. 3. – Xerson: Vid. XDU, 2009. – S. 161-168.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Шишко Л.С. ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ / Л.С.Шишко, І.Є.Черненко // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 11. - С. 68-72.