Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ


Рік публікації2012
АвториГоловня О. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавіртуалізація; технології віртуалізації; систематизація; методи віртуалізації; напрями віртуалізації
Аннотація

У статті пропонується узагальнений варіант систематизації технологій віртуалізації, складений на основі ряду варіантів, покликаний виявити співвідношення між великою кількістю наявних термінів, нерідко синонімічних, і може бути використаний у науковому пошуку в галузі віртуалізації та у процесі підготовки методичного забезпечення для бакалаврів інформатики.

Нумерація сторінок127-133
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000325
Додаток
[file] 127-133.pdf


Література: 

1. Яшанов С. М. Віртуальні машини в системі інформаційно-навчального середовища вищого закладу освіти / С. М. Яшанов / Інформаційні технології та засоби навчання. – 2010. – № 2 (16). – Режим доступу до статті: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. – 30.05.2012.
2. Литвинова С. Г. Віртуальний клас як комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище вчителя загальноосвітнього навчального закладу / С. Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 2 (22). – Режим доступу до журналу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. – 03.06.2012.
3. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Эндрю Таненбаум; пер. с англ. Н. Вильчинский, А. Лашкевич. [3-е изд.]. – СПб.: Питер, 2010. – 1120 с. – (Классика computer science)
4. Виртуализация: технологические подходы // PC Magazine, 11.05.2009. – Режим доступа к статье: http://www.pcmag.ru/solutions/detail.php? ID=34643. – 10.02.2012.
5. Елманова Н. Виртуальные машины 2007 / Наталия Елманова, Сергей Пахомов // КомпьютерПресс. – 2007. – №9. – С. 29-42.
6. Matlis J. Quick Study: Virtual Machines / Jan Matlis // PC Magazine, April 24, 2006. – Access mode: http://www.computerworld.com/s/article/110722/Virtual_Machines? taxonomyId=18&pageNumber=1.
7. Sun B. Software Virtualization Rootkits / Sun Bing // Blackhat Europe 2007 Briefings& Trainings materials. – March 27-30 2007, Amsterdam. – Access mode: https://www.blackhat.com/presentations/bh-europe-07/Bing/Whitepaper/bh-e.... – 09.02.2012.
8. Гультяев А. К. Виртуальные машины: несколько компьютеров в одном / Алексей Константинович Гультяев. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.
9. M. Tim Jones. Virtual Linux: An overview of virtualization methods, architects, and implementations // M. Tim Jones / IBM developerWorks: Technical library. – Access mode: http://www.ibm.com/developerworks/library/l-linuxvirt/ – 9.02.2012.
10. Understanding Full Virtualization, Paravirtualization, and Hardware Assist: VMware White Paper. – VMware Inc., 2007. – Access mode: http://www.vmware.com/ files/pdf/VMware_paravirtualization.pdf. – 04.01.2012.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Jashanov S. M. Virtual'ni mashini v sistemi informacijno-navchal'nogo seredovishha vishhogo zakladu osviti / S. M. Jashanov / Informacijni texnologiji ta zasobi navchannja. – 2010. – № 2 (16). – Rezhim dostupu do statti: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. – 30.05.2012.
2. Litvinova S. G. Virtual'nij klas jak komp'juterno-orijentovane navchal'ne seredovishhe vchitelja zagal'noosvitn'ogo navchal'nogo zakladu / S. G. Litvinova // Informacijni texnologiji i zasobi navchannja. – 2011. – № 2 (22). – Rezhim dostupu do zhurnalu: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. – 03.06.2012.
3. Tanenbaum E. Sovremennye operacionnye sistemy / Endrju Tanenbaum; per. s angl. N. Vil'chinskij, A. Lashkevich. [3-e izd.]. – SPb.: Piter, 2010. – 1120 s. – (Klassika computer science)
4. Virtualizacija: texnologicheskie podxody // PC Magazine, 11.05.2009. – Rezhim dostupa k stat'e: http://www.pcmag.ru/solutions/detail.php? ID=34643. – 10.02.2012.
5. Elmanova N. Virtual'nye mashiny 2007 / Natalija Elmanova, Sergej Paxomov // Komp'juterPress. – 2007. – №9. – S. 29-42.
6. Matlis J. Quick Study: Virtual Machines / Jan Matlis // PC Magazine, April 24, 2006. – Access mode: http://www.computerworld.com/s/article/110722/Virtual_Machines? taxonomyId=18&pageNumber=1.
7. Sun B. Software Virtualization Rootkits / Sun Bing // Blackhat Europe 2007 Briefings& Trainings materials. – March 27-30 2007, Amsterdam. – Access mode: https://www.blackhat.com/presentations/bh-europe-07/Bing/Whitepaper/bh-e.... – 09.02.2012.
8. Gul'tjaev A. K. Virtual'nye mashiny: neskol'ko komp'juterov v odnom / Aleksej Konstantinovich Gul'tjaev. – SPb.: Piter, 2006. – 224 s.
9. M. Tim Jones. Virtual Linux: An overview of virtualization methods, architects, and implementations // M. Tim Jones / IBM developerWorks: Technical library. – Access mode: http://www.ibm.com/developerworks/library/l-linuxvirt/ – 9.02.2012.
10. Understanding Full Virtualization, Paravirtualization, and Hardware Assist: VMware White Paper. – VMware Inc., 2007. – Access mode: http://www.vmware.com/ files/pdf/VMware_paravirtualization.pdf. – 04.01.2012.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Головня О.С. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ / О.С.Головня // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 127-133.