Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

БАЗОВІ МОДЕЛІ В КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ


Рік публікації2012
АвториКолгатін О. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, модель студента, педагогічна діагностика
Аннотація

Обґрунтовано структуру базових моделей комп’ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики: моделі цілей навчання, психолого-педагогічної моделі студента, моделі реалізації технології навчання. Запропоновано структуру відповідних баз даних інформаційної системи.

Нумерація сторінок014-020
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000309
Додаток
[file] 014-020.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Колгатін О. Г. Модель фахівця як відображення мети навчального процесу у автоматизованій системі педагогічної діагностики / О. Г. Колгатін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Випуск 5. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. – C.122-128.
2. Колгатін О. Г. Вимірювання параметрів педагогічної моделі студента за допомогою тестів / О. Г. Колгатін // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. –К., 2008. – Вип. 6 (13). – С. 126–130.
3. Пустобаев В. П. Формализация элементов диагностики знаний учащегося / В. П. Пустобаев, М. Ю. Саяпин // Информатика и образование. – 2005. – №7. –С. 120–123.
4. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров / В. П. Беспалько. – М. : МПСИ; Воронеж : МОДЕК, 2002. – 352 с.
5. Лернер И. Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? / И. Я. Лернер. – М. : «Знание», 1978. – 48 с.
6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти / За заг. ред. Віктора Огнев’юка, Олександра Савченко // Освіта України. – 2001 р. – № 6 (7 лютого 2001 р.). – C. 3–16.
7. Равен Д. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / Д. Равен. – М. : Когито Центр, 2001. –142 с.
8. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / Сост. М. Ю. Бабанский. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Kolgatin O. G. Model' faxivcja jak vidobrazhennja meti navchal'nogo procesu u avtomatizovanij sistemi pedagogichnoji diagnostiki / O. G. Kolgatin // Informacijni texnologiji v osviti : zbirnik naukovix prac'. Vipusk 5. – Xerson : Vidavnictvo XDU, 2010. – C.122-128.
2. Kolgatin O. G. Vimirjuvannja parametriv pedagogichnoji modeli studenta za dopomogoju testiv / O. G. Kolgatin // Naukovij chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova. Serija 2. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja. –K., 2008. – Vip. 6 (13). – S. 126–130.
3. Pustobaev V. P. Formalizacija elementov diagnostiki znanij uchashhegosja / V. P. Pustobaev, M. Ju. Sajapin // Informatika i obrazovanie. – 2005. – №7. –S. 120–123.
4. Bespal'ko V. P. Obrazovanie i obuchenie s uchastiem komp'juterov / V. P. Bespal'ko. – M. : MPSI; Voronezh : MODEK, 2002. – 352 s.
5. Lerner I. Ja. Kachestva znanij uchashhixsja. Kakimi oni dolzhny byt'? / I. Ja. Lerner. – M. : «Znanie», 1978. – 48 s.
6. Kriteriji ocinjuvannja navchal'nix dosjagnen' uchniv u sistemi zagal'noji seredn'oji osviti / Za zag. red. Viktora Ognev’juka, Oleksandra Savchenko // Osvita Ukrajini. – 2001 r. – № 6 (7 ljutogo 2001 r.). – C. 3–16.
7. Raven D. Pedagogicheskoe testirovanie: problemy, zabluzhdenija, perspektivy / D. Raven. – M. : Kogito Centr, 2001. –142 s.
8. Babanskij Ju. K. Izbrannye pedagogicheskie trudy / Sost. M. Ju. Babanskij. – M. : Pedagogika, 1989. – 560 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Колгатін О.Г. БАЗОВІ МОДЕЛІ В КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ / О.Г.Колгатін // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 14-20.