Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

КОМПОНЕНТИ АДАПТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ДЛЯ УРОКІВ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮРік публікації2012
АвториКосова К. О.
Мова статтіРосійська
Ключові словаадаптивне середовище навчання, діти з порушенням зору, комп’ютерно-орієнтоване навчання
Аннотація

У статті розглядаються питання розробки адаптивних умов комп’ютерно-орієнтованого навчання дитини з порушення зору у масовій школі. Пропонуються методики добору компонентів адаптивного середовища навчання залежно від індивідуальних особливостей дитини.

Нумерація сторінок159-166
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000330
Додаток
[file] 159-166.pdf


Література: 

1. Caton, H. Tools For Selecting Appropriate Learning Media/ Caton, Hilda, Ed.-American Printing House for the Blind. Louisville, Ky.:American Printing House for the Blind,1994.-190p.
2. Foundations of education:Vol. 2. Instructional strategies for teaching children and youths with visual impairments/ [Editors: Koenig, A. J., & Holbrook, M. C. (Eds.)]. – New York: AFB Press. – 2000. – 870 pp.
3. Косова К. О. Тифлоінформаційні компетентності сучасного вчителя початкових класів/ К. О. Косова// Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – 2010. – № 5(19). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em19/emg.html
4. Полька Н. С. Гігієнічне обгрунтування принципів і критеріїв безпечного застосування комп'ютерної техніки у навчанні молодших школярів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.02.01 „Гігієна”/Н. С. Полька. – К., 2001. – 35 с.
5. Distance Education: Access Guidelines For Students With Disabilities [WWW-Document]/ Ralph Black, Carl Brown, Laurie Vasquez & oth.// The High Tech Center Training Unit website. – August 1999. – Аccessible from: http://www.htctu.net/publications/guidelines/distance_ed/disted.htm
6. Accessibility of Information in Electronic Textbooks for All Students [WWW-Document]/ [excerpt from Report on the Computer Network Study Project (1999); David Sharp, Chair of Computer Network Study Project Advisory Committee; Jim Allan, Chair of Accessibility Subcommittee & oth.]. – 1999. – Аccessible from: http://www.tsbvi.edu/textbooks/tea1999.htm
7. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 № 9 "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2569
8. Глазные болезни: Учебник/ [Бочкарева А.А., Ерошевский Т.И., Нестеров А.П. и др.]; под ред. А.А. Бочкаревой. – [3-е изд.]. – М.: Медицина, 1989. – 416 с.
9. Базыма Б. А. Цвет и психика/ Б. А. Базыма. – Харьков: ХГАК, – 2001. – 172с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Caton, H. Tools For Selecting Appropriate Learning Media/ Caton, Hilda, Ed.-American Printing House for the Blind. Louisville, Ky.:American Printing House for the Blind,1994.-190p.
2. Foundations of education:Vol. 2. Instructional strategies for teaching children and youths with visual impairments/ [Editors: Koenig, A. J., & Holbrook, M. C. (Eds.)]. – New York: AFB Press. – 2000. – 870 pp.
3. Kosova K. O. Tifloinformacijni kompetentnosti suchasnogo vchitelja pochatkovix klasiv/ K. O. Kosova// Informacijni texnologiji i zasobi navchannja: elektronne naukove faxove vidannja [Elektronnij resurs]. – 2010. – № 5(19). – Rezhim dostupu: http://www.ime.edu-ua.net/em19/emg.html
4. Pol'ka N. S. Gigijenichne obgruntuvannja principiv i kriterijiv bezpechnogo zastosuvannja komp'juternoji texniki u navchanni molodshix shkoljariv: avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra med. nauk: spec. 14.02.01 „Gigijena”/N. S. Pol'ka. – K., 2001. – 35 s.
5. Distance Education: Access Guidelines For Students With Disabilities [WWW-Document]/ Ralph Black, Carl Brown, Laurie Vasquez & oth.// The High Tech Center Training Unit website. – August 1999. – Accessible from: http://www.htctu.net/publications/guidelines/distance_ed/disted.htm
6. Accessibility of Information in Electronic Textbooks for All Students [WWW-Document]/ [excerpt from Report on the Computer Network Study Project (1999); David Sharp, Chair of Computer Network Study Project Advisory Committee; Jim Allan, Chair of Accessibility Subcommittee & oth.]. – 1999. – Accessible from: http://www.tsbvi.edu/textbooks/tea1999.htm
7. Postanova Golovnogo derzhavnogo sanitarnogo likarja Ukrajini vid 30.12.1998 № 9 "Vlashtuvannja i obladnannja kabinetiv komp'juternoji texniki v navchal'nix zakladax ta rezhim praci uchniv na personal'nix komp'juterax" [Elektronnij resurs]/ Rezhim dostupu: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2569
8. Glaznye bolezni: Uchebnik/ [Bochkareva A.A., Eroshevskij T.I., Nesterov A.P. i dr.]; pod red. A.A. Bochkarevoj. – [3-e izd.]. – M.: Medicina, 1989. – 416 s.
9. Bazyma B. A. Cvet i psixika/ B. A. Bazyma. – Xar'kov: XGAK, – 2001. – 172s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Косова Е.А. КОМПОНЕНТЫ АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УРОКОВ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ / Е.А.Косова // Информационные технологии в образовании. - 2012. - № 12. - С. 159-166.