Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІРік публікації2012
АвториПліш І. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційне освітнє середовище, інформаційно-комунікаційні технології, вчитель, гімназія приватної форми власності, навчально-виховний процес, навчання, учень, якість
Аннотація

В статті проаналізовані особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в процесі управління якістю освіти в гімназіях приватної форми власності. Запропоновано структуру інформаційного освітнього середовища, сформованість якого надає можливість оперативно та ефективно приймати управлінські рішення. Зазначене, в свою чергу, позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу та якість освіти.

Нумерація сторінок180-183
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000333
Додаток
[file] 180-183.pdf


Література: 

1. Биков В. Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем // Професійна освіта: педагогіка і психологія / В. Ю. Биков ; за ред.: І. Зазюна, Н. Ничкало, Т. Левовицького, І. Вільш // Україно-польський журнал. − Вид. ІV. – Ченстохова : Вид-во Вищої Педагогічної Школи у Честохові, 2004. – С. 59-80.
2. Директор школи – організатор впровадження освітніх інновацій // Всеукраїнський науково-практичний журнал "Директор школи, ліцею, гімназії". – №1, 2006. – С. 42-46.
3. Освітньо-виховний комплекс приватна гімназія "Апогей" / Сторінка гімназії "Апогей" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apogey.school-site.kiev.ua/menu/
4. Система образования в Японии / Сайт "Система образования Япония" Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.go-japan.com.ua/countryinfo/

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V. Ju. Navchal'ne seredovishhe suchasnix pedagogichnix sistem // Profesijna osvita: pedagogika i psixologija / V. Ju. Bikov ; za red.: I. Zazjuna, N. Nichkalo, T. Levovic'kogo, I. Vil'sh // Ukrajino-pol's'kij zhurnal. − Vid. IV. – Chenstoxova : Vid-vo Vishhoji Pedagogichnoji Shkoli u Chestoxovi, 2004. – S. 59-80.
2. Direktor shkoli – organizator vprovadzhennja osvitnix innovacij // Vseukrajins'kij naukovo-praktichnij zhurnal "Direktor shkoli, liceju, gimnaziji". – №1, 2006. – S. 42-46.
3. Osvitn'o-vixovnij kompleks privatna gimnazija "Apogej" / Storinka gimnaziji "Apogej" [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://apogey.school-site.kiev.ua/menu/
4. Sistema obrazovanija v Japonii / Sajt "Sistema obrazovanija Japonija" Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.go-japan.com.ua/countryinfo/0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Пліш І.В. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ / І.В.Пліш // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 180-183.