Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯРік публікації2012
АвториСергєєв О. Ю.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаакредитація, головний центр сертифікації та акредитації, оцінювання відповідності, програмна продукція, сертифікація, система, схема сертифікації, центр акредитації, центр сертифікації
Аннотація

Об’єктом дослідження НДР є галузева система сертифікації програмних, інформаційних засобів та баз даних наукового та навчального призначення МОН України.
Головна мета роботи – розробити та впровадити постійно діючу систему сертифікації програмних, інформаційних засобів та баз даних наукового та навчального призначення, що замовляються, закуповуються, розробляються, постачаються та експлуатуються в сфері діяльності Міністерства освіти і науки України.
В результаті виконання третього етапу будуть розроблені і впроваджені документи другої черги нормативного, організаційного, науково-методичного забезпечення галузевої системи сертифікації, концепція створення програмно-інструментальних засобів підтримки сертифікації, буде створено фонд нормативних документів Головного центру сертифікації та акредитації, будуть підготовлені до акредитації та акредитовані Головний центр сертифікації та акредитації на базі УкрНЦ РІТ, ВЦ СОФТ-РЕЙТИНГ та регіонального центру.

Нумерація сторінок190-192
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000335


Література: 

1. ДСТУ ISO/IEC Guide 60:2007 Оцінювання відповідності. Кодекс усталеної практики (ISO/IEC Guide 60:2004, IDT).
2. ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT).
3. ДСТУ-П ISO/PAS 17001:2008 Оцінювання відповідності. Неупередженість. Принципи та вимоги (ISO/PAS 17001:2005, IDT).
4. ДСТУ-П ISO/PAS 17002:2008 Оцінювання відповідності. Конфіденційність. Принципи та вимоги (ISO/PAS 17002:2004, IDT).
5. ДСТУ-П ISO/PAS 17003:2008 Оцінювання відповідності. Скарги й апеляції. Принципи та вимоги (ISO/PAS 17003:2004, IDT).
6. ДСТУ-П ISO/PAS 17004:2008 Оцінювання відповідності. Розголошення інформації. Принципи та вимоги (ISO/PAS 17004:2005, IDT).
7. ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги щодо органів з акредитації, що акредитують органи з оцінювання відповідності (ISO/IEC 17011:2004, IDT).
8. ДСТУ ISO/IEC 17020:2001 Оцінювання відповідності. Загальні критерії діяльності органів різного типу, що здійснюють контроль (ISO/IEC 17020:1998, IDT).
9. ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції
10. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005,IDT).
11. ISO/IEC Guide 53:2008 Conformity assessment – Guidance on the use of an organization's quality management system in product certification.
12. ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems.
13. ISO/IEC Guide 67:2008 Conformity assessment – Fundamentals of product certification.
14. ISO/IEC Guide 68:2002 Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results.
15. ISO/PAS 17005:2008 Conformity assessment – Use of management systems – Principles and requirements.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. DSTU ISO/IEC Guide 60:2007 Ocinjuvannja vidpovidnosti. Kodeks ustalenoji praktiki (ISO/IEC Guide 60:2004, IDT).
2. DSTU ISO/IEC 17000:2007 Ocinjuvannja vidpovidnosti. Slovnik terminiv i zagal'ni principi (ISO/IEC 17000:2004, IDT).
3. DSTU-P ISO/PAS 17001:2008 Ocinjuvannja vidpovidnosti. Neuperedzhenist'. Principi ta vimogi (ISO/PAS 17001:2005, IDT).
4. DSTU-P ISO/PAS 17002:2008 Ocinjuvannja vidpovidnosti. Konfidencijnist'. Principi ta vimogi (ISO/PAS 17002:2004, IDT).
5. DSTU-P ISO/PAS 17003:2008 Ocinjuvannja vidpovidnosti. Skargi j apeljaciji. Principi ta vimogi (ISO/PAS 17003:2004, IDT).
6. DSTU-P ISO/PAS 17004:2008 Ocinjuvannja vidpovidnosti. Rozgoloshennja informaciji. Principi ta vimogi (ISO/PAS 17004:2005, IDT).
7. DSTU ISO/IEC 17011:2005 Ocinjuvannja vidpovidnosti. Zagal'ni vimogi shhodo organiv z akreditaciji, shho akreditujut' organi z ocinjuvannja vidpovidnosti (ISO/IEC 17011:2004, IDT).
8. DSTU ISO/IEC 17020:2001 Ocinjuvannja vidpovidnosti. Zagal'ni kriteriji dijal'nosti organiv riznogo tipu, shho zdijsnjujut' kontrol' (ISO/IEC 17020:1998, IDT).
9. DSTU EN 45011-2001 Zagal'ni vimogi do organiv, jaki kerujut' sistemami sertifikaciji produkciji
10. DSTU ISO/IEC 17025:2006 Zagal'ni vimogi do kompetentnosti viprobuval'nix ta kalibruval'nix laboratorij (ISO/IEC 17025:2005,IDT).
11. ISO/IEC Guide 53:2008 Conformity assessment – Guidance on the use of an organization's quality management system in product certification.
12. ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems.
13. ISO/IEC Guide 67:2008 Conformity assessment – Fundamentals of product certification.
14. ISO/IEC Guide 68:2002 Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results.
15. ISO/PAS 17005:2008 Conformity assessment – Use of management systems – Principles and requirements.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Сергєєв О.Ю. СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / О.Ю.Сергєєв // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 190-192.