Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ, ЯКИЙ ОБСЛУГОВУЄ ОСВІТНІ ІНТЕРЕСИРік публікації2012
АвториСпіваковський О. В., Алфьорова Л. М., Алфьоров Є. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словакомпетентність, модернізація, навчальний процес, реформація, ринок праці
Аннотація

Стаття присвячена розгляду функцій та структури університету як складного корпоративного механізму, обслуговуючого освітні інтереси. Його вивчення необхідне для більш гармонійного та збалансованого проходження процесу реформації та модернізації освіти в Україні згідно з європейським тенденціям. В процесі роботи була побудована технічна модель університету та проведено порівняння структури корпорації та університету. Було зроблено ряд висновків щодо існуючих проблем ефективності процесу навчання та способів їх усунення. Матеріали статті – критичний та сучасний погляд на систему освіти як конкурентоспроможного учасника ринкової економіки.

Нумерація сторінок021-025
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000310
Додаток
[file] 021-025.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Гончаренко С.У. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип//Шлях освіти. – 2008. – №1. – С.2-6.
2. Петухова Л.Є. Основні питання сучасної дидактики вищої школи /Любов Євгенівна Петухова, Олександр Володимирович Співаковський// Комп'ютер у школі та сім'ї. – № 3 (91). – 2011. – С.13 – 15.
3. Спиваковский А.В. Архитектура и функциональность программного комплекса «KSU Feedback» / Спиваковский А.В., Березовский Д.А., Титенок С.А. //Інформаційні технологіїї в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 5. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – С.40 – 53.
4. Співаковський О.В., Алфьорова Л.М., Алфьоров Є.А. Концептуалізація структури університету як складного механізму, обслуговуючого освітні інтереси // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: ІНТЕГРАЦІЯ, ГАРМОНІЗАЦІЯ та ТРАНСФЕР ЗНАНЬ". – Херсон, 2012.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Goncharenko S.U. Fundamentalizacija osviti jak didaktichnij princip//Shljax osviti. – 2008. – №1. – S.2-6.
2. Petuxova L.Je. Osnovni pitannja suchasnoji didaktiki vishhoji shkoli /Ljubov Jevgenivna Petuxova, Oleksandr Volodimirovich Spivakovs'kij// Komp'juter u shkoli ta sim'ji. – № 3 (91). – 2011. – S.13 – 15.
3. Spivakovskij A.V. Arxitektura i funkcional'nost' programmnogo kompleksa «KSU Feedback» / Spivakovskij A.V., Berezovskij D.A., Titenok S.A. //Informacijni texnologijiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'. Vipusk 5. – Xerson: Vidavnictvo XDU, 2010. – S.40 – 53.
4. Spivakovs'kij O.V., Alf'orova L.M., Alf'orov Je.A. Konceptualizacija strukturi universitetu jak skladnogo mexanizmu, obslugovujuchogo osvitni interesi // Materiali VIII mizhnarodnoji naukovo-praktichnoji konferenciji "IKT v osviti, doslidzhennjax ta industrial'nix dodatkax: INTEGRACIJa, GARMONIZACIJa ta TRANSFER ZNAN'". – Xerson, 2012.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Співаковський О.В. ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ, ЯКИЙ ОБСЛУГОВУЄ ОСВІТНІ ІНТЕРЕСИ / О.В.Співаковський, Л.М.Алфьорова, Є.А.Алфьоров // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 21-25.