Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ СШАРік публікації2012
АвториЩур Н. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційно-комунікаційні технології, віртуальна освіта, дистанційна освіта, навчальні Інтернет-ресурси, неперервна педагогічна освіта, професійний розвиток
Аннотація

Проаналізовано зміст Національних стандартів технологічної освіти для вчителів, розглянуто практичний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі неперервної педагогічної освіти США, визначено основні переваги та недоліки форм професійного розвитку американських вчителів із застосуванням цифрових та інформаційних засобів.

Нумерація сторінок215-220
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000339
Додаток
[file] 215-220.pdf


Література: 

1. Мукан Н. В. Неперервна педагогічна освіта вчителів загальноосвітніх шкіл. Професійне становлення та розвиток (на матеріалах Великої Британії, Канади, США). – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2010. – 283 с.
2. Bybee R. W., Loucks-Horsley S. Advancing technology education: the role of professional development // The Technology Teacher. – 200. – № 60 (2). – P. 31–34.
3. Classroom Connect [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://corporate.classroom.com
4. Houghton Mifflin Harcourt [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hmhco.com
5. Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (INTASC) Core Standards [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ecu.edu/cs-educ/teached/upload/INTASCStandardsIndicators.pdf
6. Killion J. Online staff development: promise or peril? // NASSP Bulletin. – 2000. – № 84 (618). – P. 38–46.
7. Richard I. Arends and Ann Kilcher Teaching for Student Learning. – Talvor and Francis, 20010. – 423 p.
8. The National Education Technology Standards for teacher [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
9. Villegas-Reimers E. Teacher professional development: an international review of the literature // UNESCO: International Institute for Educational Planning. – 2003.
10. Virtual Education Software, inc. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.virtualeduc.com.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Mukan N. V. Neperervna pedagogichna osvita vchiteliv zagal'noosvitnix shkil. Profesijne stanovlennja ta rozvitok (na materialax Velikoji Britaniji, Kanadi, SShA). – L.: Vid-vo Nac. un-tu «L'vivs'ka politexnika». – 2010. – 283 s.
2. Bybee R. W., Loucks-Horsley S. Advancing technology education: the role of professional development // The Technology Teacher. – 200. – № 60 (2). – P. 31–34.
3. Classroom Connect [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://corporate.classroom.com
4. Houghton Mifflin Harcourt [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://www.hmhco.com
5. Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (INTASC) Core Standards [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://www.ecu.edu/cs-educ/teached/upload/INTASCStandardsIndicators.pdf
6. Killion J. Online staff development: promise or peril? // NASSP Bulletin. – 2000. – № 84 (618). – P. 38–46.
7. Richard I. Arends and Ann Kilcher Teaching for Student Learning. – Talvor and Francis, 20010. – 423 p.
8. The National Education Technology Standards for teacher [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
9. Villegas-Reimers E. Teacher professional development: an international review of the literature // UNESCO: International Institute for Educational Planning. – 2003.
10. Virtual Education Software, inc. [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://www.virtualeduc.com.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Щур Н.М. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ США / Н.М.Щур // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 215-220.