Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МАЙКРОСОФТ В ІТ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ


Рік публікації2012
АвториТимофєєв В. І., Галаган В. Г., Тимошин Ю. А., Юрченко О. В., Ярченко В. П.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавіртуалізація, віртуальна машина, віртуальне середовище, віртуальний диск, віртуальний додаток, гіпервізор
Аннотація

В роботі показано, що віртуалізація серверів, та консолідація віртуальних машин на малій кількості фізичних серверів збільшує ефективність капіталовкладень для ВНЗ в устаткування з одночасним збільшенням доступності ресурсів, зниженням часу простоїв та після аварійного відновлення віртуальних серверів.
Університети стикаються з необхідністю консолідувати наявні інформаційні ресурси та всю необхідну мережеву інфраструктуру, які часто створені з використанням ліценційних засобів і продуктів з відкритими кодами, на мінімальній кількості фізичних серверів.
Авторами було виконано перенесення декількох фізичних серверів в віртуальне середовище, використовуючи різні засоби віртуалізації компанії Майкрософт, що визначило, окрім очевидних переваг, й цілий ряд обмежень, з якими можна зіткнутися в процесі такого переносу прикладних серверів.
Розглянуто безкоштовні засоби віртуалізації – Virtual PC 2007, Windows 7 – XP Mode, Virtual Server 2005, Hyper-V Server 2008R2, та платні – Windows Server 2008R2 з встановленою роллю Hyper-V.

Нумерація сторінок026-030
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000311
Додаток
[file] 026-030.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Mitch Tulloch with the Microsoft Virtualization Teams. Understanding Microsoft Virtualization Solutions. Microsoft Press, A Division of Microsoft Corporation One, Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399. Library of Congress Control Number: 2010920178. (http://www.mctvirtualsummit.com/Uploads/Understanding%20Microsoft%20Virt...) (http://dcnt.ru/?p=1738)
2. Косивченко Александр. Виртуализация / Архитектура Hyper-V: Глубокое погружение. (http://www.gliffer.ru/articles/virtualizatsiya--arhitektura-hyper-v-glub...)
3. Тимофєєв В.І., Тимошин Ю.А., Ярченко В.П., Шуст С.О. Архітектура систем обробки та архівації бібліотечного контенту в гетерогенному середовищі ВНЗ. – Інформаційні технології в освіті: збірник наук. праць, вип.4. – Херсон: вид. ХДУ, 2009. – С. 41-48.
4. Стіренко С.Г., Тимошин Ю.А. Ефективне застосування технології віртуалізації для підвищення роботи ІТ інфраструктури. – К., В збірнику наук. праць "ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ", вип.4(28), НАУ, 2009. – С.125-130.
5. Мэтью Джон. Использование Hyper-V в "Windows 8" Microsoft Corporation 109,045. (http://www.interface.ru/home.asp?artId=26546)
6. Самойленко Александр. Виртуализация: поле борьбы – Microsoft против VMware. CNews.ru: Обзоры и обозрения. (http://www.cnews.ru/reviews/free/virtualization/article/virt.shtml)
7. Коротковский Евгений. Сравнение преимуществ и недостатков Hyper-V R2, vSphere и XenServer 5.5.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Mitch Tulloch with the Microsoft Virtualization Teams. Understanding Microsoft Virtualization Solutions. Microsoft Press, A Division of Microsoft Corporation One, Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399. Library of Congress Control Number: 2010920178. (http://www.mctvirtualsummit.com/Uploads/Understanding%20Microsoft%20Virt...) (http://dcnt.ru/?p=1738)
2. Kosivchenko Aleksandr. Virtualizacija / Arxitektura Hyper-V: Glubokoe pogruzhenie. (http://www.gliffer.ru/articles/virtualizatsiya--arhitektura-hyper-v-glub...)
3. Timofjejev V.I., Timoshin Ju.A., Jarchenko V.P., Shust S.O. Arxitektura sistem obrobki ta arxivaciji bibliotechnogo kontentu v geterogennomu seredovishhi VNZ. – Informacijni texnologiji v osviti: zbirnik nauk. prac', vip.4. – Xerson: vid. XDU, 2009. – S. 41-48.
4. Stirenko S.G., Timoshin Ju.A. Efektivne zastosuvannja texnologiji virtualizaciji dlja pidvishhennja roboti IT infrastrukturi. – K., V zbirniku nauk. prac' "PROBLEMI INFORMATIZACIJi TA UPRAVLINNJa", vip.4(28), NAU, 2009. – S.125-130.
5. Met'ju Dzhon. Ispol'zovanie Hyper-V v "Windows 8" Microsoft Corporation 109,045. (http://www.interface.ru/home.asp?artId=26546)
6. Samojlenko Aleksandr. Virtualizacija: pole bor'by – Microsoft protiv VMware. CNews.ru: Obzory i obozrenija. (http://www.cnews.ru/reviews/free/virtualization/article/virt.shtml)
7. Korotkovskij Evgenij. Sravnenie preimushhestv i nedostatkov Hyper-V R2, vSphere i XenServer 5.5.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Тимофєєв В.І. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МАЙКРОСОФТ В ІТ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ / В.І.Тимофєєв, В.Г.Галаган, Ю.А.Тимошин [та ін.] // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 26-30.