Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВРік публікації2012
АвториБілецька Г. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавіртуальні лабораторні роботи, віртуальне середовище навчання
Аннотація

Проаналізовано сутність та дидактичні можливості віртуальних лабораторних робіт. Розглянуто сучасний стан їх використання у підготовці фахівців-екологів у Хмельницькому національному університеті. Встановлено, що виконання віртуальних лабораторних робіт у поєднанні з вивченням реального обладнання, реальних явищ і процесів суттєво підвищує рівень знань, умінь та навичок студентів.

Нумерація сторінок044-049
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000314
Додаток
[file] 044-049.pdf


Література: 

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : [Монографія] / Биков В. Ю. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.
2. Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України [Електронний ресурс] / Ю. О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.ime.edu-ua.net/em3/content/07zuoeei.htm.
3. Башмаков А. И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков. – М. : Филин, 2003. – 616 c.
4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] : за станом на 2 червня 1993 р. / Міністерство освіти України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93.
5. Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс] : станом на 21 січня 2004 р. / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04.
6. Виртуальные лабораторные работы в инженерном образовании [Электронный ресурс] / Д. И. Троицкий // Интерактивные электронные технические руководства. – 2008. – № 2. – С. 69 – 73. – Режим доступа к журн.: http://www.quality-journal.ru/data/article/375/files/Binder13.pdf.
7. Особливості розробки віртуальних практичних інтерактивних засобів навчання дисциплін для дистанційного навчання [Електронний ресурс] / М. П. Мазур, С. С. Петровський, М. Л. Яновський // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – № 7. – С. 40 – 46. – Режим доступу до журн.: http://dn.tup.km.ua/dn/project/publications/fdn006.pdf.
8. Віртуальні лабораторії як інструмент навчальної та наукової діяльності [Електронний ресурс] / О. В Семеніхіна., В. Г. Шамоня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 1 (11). – С. 341 – 345. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2011_1/341.pdf.
9. Новые возможности Интернет-обучения. Методы и средства интерактивного взаимодействия [Электронный ресурс] / П. С. Курганская, Л. А. Пескова // Байкальский психологический и педагогический журнал. – 2204. – № 1 – 2. – С. 127 – 130. Режим доступа к журн.: http://ellib.library.isu.ru/docs/psyholog/p1297-3_E8_6783.pdf.
10. Дидактичні можливості комп’ютерних комунікацій – основа дидактичної моделі підвищення кваліфікації педагогів за дистанційною формою [Електронний ресурс] / Л. В. Васильченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 4. – С. 8 – 11. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2010_4/10valvtrf.pdf.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V. Ju. Modeli organizacijnix sistem vidkritoji osviti : [Monografija] / Bikov V. Ju. – K. : Atika, 2009. – 684 s.
2. Teoretiko-metodologichni problemi formuvannja informacijnogo osvitn'ogo prostoru Ukrajini [Elektronnij resurs] / Ju. O. Zhuk // Informacijni texnologiji i zasobi navchannja. – 2007. – № 2. – Rezhim dostupu do zhurn.: http://www.ime.edu-ua.net/em3/content/07zuoeei.htm.
3. Bashmakov A. I. Razrabotka komp'juternyx uchebnikov i obuchajushhix sistem / A. I. Bashmakov, I. A. Bashmakov. – M. : Filin, 2003. – 616 c.
4. Polozhennja pro organizaciju navchal'nogo procesu u vishhix navchal'nix zakladax [Elektronnij resurs] : za stanom na 2 chervnja 1993 r. / Ministerstvo osviti Ukrajini. – Rezhim dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93.
5. Polozhennja pro distancijne navchannja [Elektronnij resurs] : stanom na 21 sichnja 2004 r. / Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini. – Rezhim dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04.
6. Virtual'nye laboratornye raboty v inzhenernom obrazovanii [Elektronnyj resurs] / D. I. Troickij // Interaktivnye elektronnye texnicheskie rukovodstva. – 2008. – № 2. – S. 69 – 73. – Rezhim dostupa k zhurn.: http://www.quality-journal.ru/data/article/375/files/Binder13.pdf.
7. Osoblivosti rozrobki virtual'nix praktichnix interaktivnix zasobiv navchannja disciplin dlja distancijnogo navchannja [Elektronnij resurs] / M. P. Mazur, S. S. Petrovs'kij, M. L. Janovs'kij // Informacijni texnologiji v osviti. – 2010. – № 7. – S. 40 – 46. – Rezhim dostupu do zhurn.: http://dn.tup.km.ua/dn/project/publications/fdn006.pdf.
8. Virtual'ni laboratoriji jak instrument navchal'noji ta naukovoji dijal'nosti [Elektronnij resurs] / O. V Semenixina., V. G. Shamonja // Pedagogichni nauki: teorija, istorija, innovacijni texnologiji. – 2011. – № 1 (11). – S. 341 – 345. – Rezhim dostupu do zhurn.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2011_1/341.pdf.
9. Novye vozmozhnosti Internet-obuchenija. Metody i sredstva interaktivnogo vzaimodejstvija [Elektronnyj resurs] / P. S. Kurganskaja, L. A. Peskova // Bajkal'skij psixologicheskij i pedagogicheskij zhurnal. – 2204. – № 1 – 2. – S. 127 – 130. Rezhim dostupa k zhurn.: http://ellib.library.isu.ru/docs/psyholog/p1297-3_E8_6783.pdf.
10. Didaktichni mozhlivosti komp’juternix komunikacij – osnova didaktichnoji modeli pidvishhennja kvalifikaciji pedagogiv za distancijnoju formoju [Elektronnij resurs] / L. V. Vasil'chenko // Pedagogika, psixologija ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vixovannja i sportu. – 2010. – № 4. – S. 8 – 11. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2010_4/10valvtrf.pdf.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Білецька Г.А. ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ / Г.А.Білецька // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 44-49.