Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗРік публікації2012
АвториГавриленко О. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційно-змістовий, інформаційно-комунікаційні технології, вміння, знання, навички, операційно-діяльнісний, стратегія
Аннотація

У статті виділено та обґрунтовано інформаційно-змістові, операційно-діяльнісні навички та вміння майбутніх учителів, необхідні для оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями у професійній діяльності.

Нумерація сторінок050-054
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000315
Додаток
[file] 050-054.pdf


Література: 

1. Рангелова Е.М. Воспитательная технология и методика воспитательной деятельности / Е.М.Рангелова //Технология непрерывного образования и творческого саморазвития личности. – Гродно: ГГУ, 1999. – С. 67-71.
2. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования / И.В.Роберт. – М.: Школа – Пресс, 1994. – 205 с.
3. Гавриленко О.М. Технологія формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційно-комунікаційних технологій / О.М.Гавриленко // ISSN 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. № 2 (16): http://www.ime.edu-ua/net/em.htm/.
4. Гавриленко О.М. Навчання іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій: навчально-методичний посібник / О.М.Гавриленко – 2-е видан., випр. і доп. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2011. – 136с.
5. Гавриленко О.М. Програма спецкурсу з формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності: навчально-методичний комплекс для викладачів та студентів факультету іноземних мов загальноосвітніх середніх навчальних закладів / О.М.Гавриленко – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2006. – 22 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Rangelova E.M. Vospitatel'naja texnologija i metodika vospitatel'noj dejatel'nosti / E.M.Rangelova //Texnologija nepreryvnogo obrazovanija i tvorcheskogo samorazvitija lichnosti. – Grodno: GGU, 1999. – S. 67-71.
2. Robert I.V. Sovremennye informacionnye texnologii v obrazovanii: didakticheskie problemy, perspektivy ispol'zovanija / I.V.Robert. – M.: Shkola – Press, 1994. – 205 s.
3. Gavrilenko O.M. Texnologija formuvannja gotovnosti majbutnix uchiteliv inozemnix mov do vikoristannja informacijno-komunikacijnix texnologij / O.M.Gavrilenko // ISSN 2076-8184. Informacijni texnologiji i zasobi navchannja. 2010. № 2 (16): http://www.ime.edu-ua/net/em.htm/.
4. Gavrilenko O.M. Navchannja inozemnix mov zasobami informacijno-komunikacijnix texnologij: navchal'no-metodichnij posibnik / O.M.Gavrilenko – 2-e vidan., vipr. i dop. – Kirovograd: PP «Ekskljuziv Sistem», 2011. – 136s.
5. Gavrilenko O.M. Programa speckursu z formuvannja gotovnosti majbutnix uchiteliv inozemnix mov do zastosuvannja informacijno-komunikacijnix texnologij u profesijnij dijal'nosti: navchal'no-metodichnij kompleks dlja vikladachiv ta studentiv fakul'tetu inozemnix mov zagal'noosvitnix serednix navchal'nix zakladiv / O.M.Gavrilenko – Kirovograd: PP «Ekskljuziv-Sistem», 2006. – 22 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гавриленко О.М. НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ / О.М.Гавриленко // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 50-54.