Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИРік публікації2012
АвториКруглик В. С., Плечій О. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаHelpDesk, web-сервіси, інформатизація, автоматизація робочого процесу, система підтримки користувачів, управління ВНЗ
Аннотація

В статті розглянуто підхід до організації технічної підтримки в ВНЗ за допомогою спеціалізованої інформаційної системи. Показано проблеми, які будуть вирішуватися за допомогою систем підтримки. Розглянуто найбільш відомі open-source системи з сервіс-орієнтованою архітектурою, показані їх переваги та недоліки.

Нумерація сторінок061-066
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000317
Додаток
[file] 061-066.pdf


Література: 

1. HelpDesk — какую выбрать систему поддержки пользователей?[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zoneli.ru/2011/07/28/helpdesk-how-to-choose/.
2. Корнеев И.К., Ксандопуло Г.Н. Информационные технологии / И.К. Корнеев, Г.Н. Ксандопуло, В.А. Машурцев. – М.: ТК Велби, 2009. – 224 с.
3. Ксенофонтов А. Системы ServiceDesk[Електронний ресурс] / А.Ксенофонтов // Компьютерра-онлайн. – 2009. – Режим доступу: http://old.cio-world.ru/weekly/37748/page2.html.
4. Седов О. Управление ITIL /О. Седов // ComputerworldРоссия. – 2007. – № 7. – Режим доступу: http://www.osp.ru/cw/2007/07/3968692/.
5. Системы Helpdesk [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itsmonline.ru/helpdesk/.
6. Системы поддержки пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecoprog.ru/system/it/support/.
7. Служба технической поддержки[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.manageengine.com/products/service-desk/russian/index.html.
8. Співаковський О.В., Федорова Я.Б., Глущенко О.О., Кудас Н.А. Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене. – Херсон: Айлант, 2010. – 302 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. HelpDesk — kakuju vybrat' sistemu podderzhki pol'zovatelej?[Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://zoneli.ru/2011/07/28/helpdesk-how-to-choose/.
2. Korneev I.K., Ksandopulo G.N. Informacionnye texnologii / I.K. Korneev, G.N. Ksandopulo, V.A. Mashurcev. – M.: TK Velbi, 2009. – 224 s.
3. Ksenofontov A. Sistemy ServiceDesk[Elektronnij resurs] / A.Ksenofontov // Komp'juterra-onlajn. – 2009. – Rezhim dostupu: http://old.cio-world.ru/weekly/37748/page2.html.
4. Sedov O. Upravlenie ITIL /O. Sedov // ComputerworldRossija. – 2007. – № 7. – Rezhim dostupu: http://www.osp.ru/cw/2007/07/3968692/.
5. Sistemy Helpdesk [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.itsmonline.ru/helpdesk/.
6. Sistemy podderzhki pol'zovatelej [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.ecoprog.ru/system/it/support/.
7. Sluzhba texnicheskoj podderzhki[Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.manageengine.com/products/service-desk/russian/index.html.
8. Spivakovs'kij O.V., Fedorova Ja.B., Glushhenko O.O., Kudas N.A. Upravlinnja informacijnimi texnologijami vishhix navchal'nix zakladiv: Navchal'nij posibnik. Vidannja tretje, dopovnene. – Xerson: Ajlant, 2010. – 302 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Круглик В.С. КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ / В.С.Круглик, О.О.Плечій // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 61-66.