Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИРік публікації2012
АвториОлефіренко Н. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавимоги, дидактичні електронні ресурси, початкова школа
Аннотація

В статті здійснено огляд вимог, що пред’являються до електронних ресурсів навчального призначення, проаналізовано вікові та індивідуальні особливості, притаманні дитині молодшого шкільного віку, та виокремлено додаткові дидактичні вимоги до електронних дидактичних ресурсів, призначених для використання у початковій школі.

Нумерація сторінок073-082
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000319
Додаток
[file] 073-082.pdf


Література: 

1. Белкин А.С. Ситуация успеха: книга для учителя / А.С. Белкин. – Екатеринбург: УГЛУ, 1997. – 186 с.
2. Беляев М.И. Технология создания электронных средств обучения [Електронний ресурс]: / Беляев М.И., Гриншкун В.В., Краснова Г.А. – Режим доступу: http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf
3. Беляков О.И. Компьютерные игры в обучении биологии. Компьютерные инструменты в образовании / О.Беляков, И.Мещерякова – СПб.: Изд-во ЦПО "Информатизация образования". – 1999. – №5. – С.43-49.
4. Вікова психологія : [за редакцією дійсного члена АПН СРСР Г. С. Костюка]. – К. : Радянська школа, 1976. – 271 с.
5. Зак А.З. Различия в мышлении детейх [Уч.-мет.пособие] / А.З. Зак – М.: изд.-во Российского открытого университета. 1992 г. – 128 с.
6. Литвиненко С.В. Вопросы адаптации детей к школе [Електронний ресурс]: / С.В. Литвиненко // Журнал научно-педагогической информации. – 2010. – № 2 – Режим доступу: http://paedagogia.ru/2010/40-02/130-litvinenko.
7. Маргулис Е.Д. Психологические особенности учебной игры с использованием комп’ютера / Е.Д. Маргулис // Вопросы психологи. – 1988. – № 2. – С.45-51.
8. Мухина С.Е. Индивидуальные различия в перцептивной деятельности младших школьников / С.Мухина,Л.Рывкина [Электронный ресурс]: // Журнал научно-педагогической информации. – 2011. – № 6. – Режим доступу: http://www.paedagogia.ru/2011/67-06/206-muhinarivkina.
9. Никольская И.М. Психологическая защита у детей. / И.М.Никольская, Р.М.Грановская – СПб: изд-во «Речь», 2000. – 507 с.
10. Романовський О.Г. Психолого-педагогічні аспекти розвитку філософії успіху в системі ціннісних орієнтацій особистості / О.Г.Романовський // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2011. – № 2. – С. 3-8.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Belkin A.S. Situacija uspexa: kniga dlja uchitelja / A.S. Belkin. – Ekaterinburg: UGLU, 1997. – 186 s.
2. Beljaev M.I. Texnologija sozdanija elektronnyx sredstv obuchenija [Elektronnij resurs]: / Beljaev M.I., Grinshkun V.V., Krasnova G.A. – Rezhim dostupu: http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf
3. Beljakov O.I. Komp'juternye igry v obuchenii biologii. Komp'juternye instrumenty v obrazovanii / O.Beljakov, I.Meshherjakova – SPb.: Izd-vo CPO "Informatizacija obrazovanija". – 1999. – №5. – S.43-49.
4. Vikova psixologija : [za redakcijeju dijsnogo chlena APN SRSR G. S. Kostjuka]. – K. : Radjans'ka shkola, 1976. – 271 s.
5. Zak A.Z. Razlichija v myshlenii detejx [Uch.-met.posobie] / A.Z. Zak – M.: izd.-vo Rossijskogo otkrytogo universiteta. 1992 g. – 128 s.
6. Litvinenko S.V. Voprosy adaptacii detej k shkole [Elektronnij resurs]: / S.V. Litvinenko // Zhurnal nauchno-pedagogicheskoj informacii. – 2010. – № 2 – Rezhim dostupu: http://paedagogia.ru/2010/40-02/130-litvinenko.
7. Margulis E.D. Psixologicheskie osobennosti uchebnoj igry s ispol'zovaniem komp’jutera / E.D. Margulis // Voprosy psixologi. – 1988. – № 2. – S.45-51.
8. Muxina S.E. Individual'nye razlichija v perceptivnoj dejatel'nosti mladshix shkol'nikov / S.Muxina,L.Ryvkina [Elektronnyj resurs]: // Zhurnal nauchno-pedagogicheskoj informacii. – 2011. – № 6. – Rezhim dostupu: http://www.paedagogia.ru/2011/67-06/206-muhinarivkina.
9. Nikol'skaja I.M. Psixologicheskaja zashhita u detej. / I.M.Nikol'skaja, R.M.Granovskaja – SPb: izd-vo «Rech'», 2000. – 507 s.
10. Romanovs'kij O.G. Psixologo-pedagogichni aspekti rozvitku filosofiji uspixu v sistemi cinnisnix orijentacij osobistosti / O.G.Romanovs'kij // Teorija i praktika upravlinnja social'nimi sistemami. – 2011. – № 2. – S. 3-8.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Олефіренко Н.В. ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ / Н.В.Олефіренко // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 73-82.