Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ


Рік публікації2012
АвториІваницький О. І.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційне середовище, мережеві комплекси, професійна підготовка вчителя фізики
Аннотація

У статті досліджено проблему створення інформаційно-комунікаційного середовища як засобу професійної підготовки майбутнього вчителя фізики на основі розробки трьохкомпонентної системи мережевих інформаційно-комунікаційних комплексів

Нумерація сторінок009-013
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000308
Додаток
[file] 009-013.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Вербицкий А. А. Концепция знаково-контекстного обучения в вузе / А. А. Вербицкий // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С.31-39.
2. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. Учебное издание / Д. В. Чернилевский, О.К Филатов // Под ред. Д.В.Чернилевского. – М.: «Экспедитор», 1996. – 288 с.
3. Іваницький О.І. Технології навчання фізики / О. І. Іваницький, С. П. Ткаченко // Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України). – Запоріжжя, ЗНУ, 2010. – 256 с.
4. Інформаційне середовище: Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – [Електронний ресурс] / [Режим доступу]. – http://uk.wikipedia.org/wiki/
5. Назаров С.А. Педагогические условия пректирования личностно-развивающей информационно-образовательной среды технического вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / Назаров С.А. – Ростов-н/Д, 2006. – 17 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Verbickij A. A. Koncepcija znakovo-kontekstnogo obuchenija v vuze / A. A. Verbickij // Voprosy psixologii. – 1987. – № 5. – S.31-39.
2. Chernilevskij D.V., Filatov O.K. Texnologija obuchenija v vysshej shkole. Uchebnoe izdanie / D. V. Chernilevskij, O.K Filatov // Pod red. D.V.Chernilevskogo. – M.: «Ekspeditor», 1996. – 288 s.
3. Ivanic'kij O.I. Texnologiji navchannja fiziki / O. I. Ivanic'kij, S. P. Tkachenko // Navchal'nij posibnik (Rekomendovano MON Ukrajini). – Zaporizhzhja, ZNU, 2010. – 256 s.
4. Informacijne seredovishhe: Material z Vikipediji – vil'noji enciklopediji. – [Elektronnij resurs] / [Rezhim dostupu]. – http://uk.wikipedia.org/wiki/
5. Nazarov S.A. Pedagogicheskie uslovija prektirovanija lichnostno-razvivajushhej informacionno-obrazovatel'noj sredy texnicheskogo vuza: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. 13.00.08 – teorija i metodika professional'nogo obrazovanija / Nazarov S.A. – Rostov-n/D, 2006. – 17 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Іваницький О.І. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ / О.І.Іваницький // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 09-13.