Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання.Рік публікації2009
АвториМорзе Н. В., Глазунова О. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаелектронний навчальний курс, електронний ресурс, критерії якості, платформа дистанційного навчання
Аннотація

У статті розглянуто питання оцінювання якості електронних навчальних курсів, що розробляються на базі платформ дистанційного навчання, у контексті вимог Болонської конвенції та подано основні критерії, яким має відповідати такий курс та його складові елементи.

Нумерація сторінок063-075
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000093
Додаток
[file] 063-075.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Демкин В.П., Можаева Г.В. Классификация образовательных электронных изданий: основные принципы и критерии. – Томский государственный университет. – 2003, http://www.ido.tsu.ru/ ss/?unit=214.
2. Стандарт СДН IMS. – www.imsglobal.org.
3. Наказ Міністерства освіти і науки України №537 від 17.06.08 р. „Про затвердження Порядку надання навчальній літературі,засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України”; www.mon.gov.ua/laws/MON_537_08.doc
4. Наказ Міністерства освіти і науки України №588 від 27.06.08 р. „Щодо видання навчальної літератури для вищої школи”; www.mon.gov.ua/laws/MON_588_08.doc

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Demkin V.P., Mozhaeva G.V. Klassifikacija obrazovatel'nyh jelektronnyh izdanij: osnovnye principy i kriterii. – Tomskij gosudarstvennyj universitet. – 2003, http://www.ido.tsu.ru/ ss/?unit=214.
2. Standart SDN IMS. – www.imsglobal.org.
3. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrai'ny №537 vid 17.06.08 r. „Pro zatverdzhennja Porjadku nadannja navchal'nij literaturi,zasobam navchannja i navchal'nomu obladnannju gryfiv ta svidoctv Ministerstva osvity i nauky Ukrai'ny”; www.mon.gov.ua/laws/MON_537_08.doc
4. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrai'ny №588 vid 27.06.08 r. „Shhodo vydannja navchal'noi' literatury dlja vyshhoi' shkoly”; www.mon.gov.ua/laws/MON_588_08.doc0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Морзе Н.В. Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання. / Н.В.Морзе, О.Г.Глазунова // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 4. - С. 63-75.