Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ СТИЛІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ


Рік публікації2013
АвториДеркач Т. М.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаелектронні освітні ресурси; викладання хімії в класичному університеті; стилі навчання за методом Р. Фелдера та Б. Соломан
Аннотація

Проаналізовано ставлення викладачів та студентів до використання електронних освітніх ресурсів під час вивчення хімічних дисциплін. Стилі навчання респондентів визначено за методом Р. Фелдера та Б. Соломан. Сприйняття окремих ресурсів оцінено за результатами анкетування студентів 5-го курсу хімічного факультету. Для вибору більше половини з проаналізованих 45 видів ресурсів встановлено існування сильних кореляційних зв’язків з певними стилями навчання студентів. Отримані дані можна використовувати для вдосконалення методик навчання.

Нумерація сторінок048-057
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000375
Додаток
[file] 048-057.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Mathematics with a computer: The teacher's guide / Responsible editor: Zhaldak M.I. / M.I. Zhaldak, Yu.V. Goroshko, E.F. Vinnychenko, G.Y. Tsybko. – K.: National Pedagogical Drahomanov University. – 2012. – 251 p.
2. Співаковський О.В. Теорія й практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: Монографія. – Херсон: Айлант. – 2003 – 229 с.
3. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2008. – 352 с.
4. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / Наук. ред. В.Ю. Биков / В.В. Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін. – К.: Педагогічна думка. – 2010. – 160 с.
5. Drysdale M.T.B. Cognitive learning styles and academic performance in 19 first-year university courses: successful students versus students at risk / M.T.B. Drysdale, J.L. Ross, R.A. Schulz // Journal of Education for Students Placed at Risk. – 2001. – V.6, № 3. – P. 271–289.
6. Patterson D.A. Impact of a multimedia laboratory manual: Investigating the influence of student learning styles on laboratory preparation and performance over one semester / D.A. Patterson // Education for Chemical Engineers. – 2011. – V. 6. – P. e10–e30.
7. Franzoni-Velázquez A.L. A Quantitative Analysis of Student Learning Styles and Teacher Teachings Strategies in a Mexican Higher Education Institution / A.L. Franzoni-Velázquez, F. Cervantes-Pérez, S. Assar // Journal of Applied Research and Technology. – 2012. – V. 10, № 3. – P. 289–308.
8. Franzoni A.L. Student Learning Styles Adaptation Method Based on Teaching Strategies and Electronic Media / A.L. Franzoni, S. Assar // Journal of International Forum of Educational Technology & Society. – 2009. – V. 12, № 4. – P. 15–29.
9. Felder R.M. Index of Learning Styles Questionnaire, North Carolina State University / R.M. Felder, B.A. Soloman [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html [retrieved 10 Feb 2013].
10. Felder R. Understanding Student Differences / R. Felder, R. Brent // Journal of Engineering Education. – 2005. – V. 94, № 1. – P. 57–72.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Mathematics with a computer: The teacher's guide / Responsible editor: Zhaldak M.I. / M.I. Zhaldak, Yu.V. Goroshko, E.F. Vinnychenko, G.Y. Tsybko. – K.: National Pedagogical Drahomanov University. – 2012. – 251 p.
2. Spivakovs'kij O.V. Teorija j praktika vikoristannja informacijnix texnologij u procesi pidgotovki studentiv matematichnix special'nostej: Monografija. – Xerson: Ajlant. – 2003 – 229 s.
3. Morze N.V. Osnovi informacijno-komunikacijnix texnologij. – K.: Vidavnicha grupa BHV, 2008. – 352 s.
4. Zasobi informacijno-komunikacijnix texnologij jedinogo informacijnogo prostoru sistemi osviti Ukrajini: monografija / Nauk. red. V.Ju. Bikov / V.V. Lapins'kij, A.Ju. Pilipchuk, M.P. Shishkina ta in. – K.: Pedagogichna dumka. – 2010. – 160 s.
5. Drysdale M.T.B. Cognitive learning styles and academic performance in 19 first-year university courses: successful students versus students at risk / M.T.B. Drysdale, J.L. Ross, R.A. Schulz // Journal of Education for Students Placed at Risk. – 2001. – V.6, № 3. – P. 271–289.
6. Patterson D.A. Impact of a multimedia laboratory manual: Investigating the influence of student learning styles on laboratory preparation and performance over one semester / D.A. Patterson // Education for Chemical Engineers. – 2011. – V. 6. – P. e10–e30.
7. Franzoni-Velázquez A.L. A Quantitative Analysis of Student Learning Styles and Teacher Teachings Strategies in a Mexican Higher Education Institution / A.L. Franzoni-Velázquez, F. Cervantes-Pérez, S. Assar // Journal of Applied Research and Technology. – 2012. – V. 10, № 3. – P. 289–308.
8. Franzoni A.L. Student Learning Styles Adaptation Method Based on Teaching Strategies and Electronic Media / A.L. Franzoni, S. Assar // Journal of International Forum of Educational Technology & Society. – 2009. – V. 12, № 4. – P. 15–29.
9. Felder R.M. Index of Learning Styles Questionnaire, North Carolina State University / R.M. Felder, B.A. Soloman [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html [retrieved 10 Feb 2013].
10. Felder R. Understanding Student Differences / R. Felder, R. Brent // Journal of Engineering Education. – 2005. – V. 94, № 1. – P. 57–72.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Derkach T.M. CHEMISTRY TEACHING BY MEANS OF ICT-BASED RESOURCES WITH THE REGARD FOR PREFERRED LEARNING STYLES OF UNIVERSITY STUDENTS / T.M.Derkach // Informational Technologies in Education. - 2013. - № 14. - P. 48-57.