Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

УПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


Рік публікації2013
АвториДюлічева Ю. Ю.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаApple iCloud., Google Apps Education Edition, хмарні сервіси, хмарна платформа Microsoft Live@edu, хмарне сховище Microsoft SkyDrive
Аннотація

У статті досліджуються проблеми та перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі. Розглядаються приклади відомих хмарних платформ Google Apps Education Edition і Microsoft Live@edu, які застосовуються в освіті. Запропонована схема взаємодії викладачів і студентів у хмарі. Розглядаються можливості хмарних сховищ Microsoft SkyDrive і Apple iCloud.

Нумерація сторінок058-064
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000376
Додаток
[file] 058-064.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Peter Mell, Timothy Grance The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendation of the National Institute of Standards and Technology. Computer Security Division. Information Technology Laboratory. National Institute of Standards and Technology. Gaitherburg, MD 20899-8930. – 2011. – 7p.
2. Медынский Р., Селезнёв А. Облачные технологии в помощь малому бизнесу // Управляем предприятием, №11(22) [Электронный ресурс]. – 19.01.2013. – Режим доступа: http://www.consulting1c.ru
3. F. Jian Cloud Computing based Distance Education Outlook // Chine electronic education. – 2009. – P. 39-42.
4. Y. Juan, S. Yi-xiang The Initial Idea of New Learning Society which Based on Cloud Computing // Modern Educational Technology, Vol.20, No.1. – 2010. – P. 14-17.
5. Шиненко М.А., Сороко Н.В. Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід) / М.А. Шиненко, Н.В. Сороко // Інформаційні технології в освіті. – 2012. – №12. – С. 206-214.
6. Шишкіна М.П., Спірін О.М., Запорожченко Ю.Г. Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ / М.П. Шишкіна, О.М. Спірін, Ю.Г. Запорожченко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №1(27). Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2012_1/632-1943-1-RV.pdf
7. Сейдаметова З.С., Сєйтвелієва С.Н. Хмарні сервіси в освіті / З.С. Сейдаметова, С.Н. Сєйтвелієва // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – №9. – С. 105-111.
8. 5 вимірів «хмарних обчислень». Лекція голови Microsoft Стіва Балмера для студентів КПІ та інших ВНЗ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsot.com/ukraine/events/ ballmer-students-lecture-2010/default.mspx. – 19.01.2013. – Назва з екрану.
9. Свириденко О. «Хмарні» технології та навчання у школі // Заступник директора школи, №5. – 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
10. Google Apps для учебных заведений. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.google.com/enterprise/apps/education/products.html. – 19.01.2013. – Назва з екрану.
11. Платформа Windows Azure [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://msdn.microsoft.com/library/windowsazure/dd163896.aspx#bk_Platform. – 19.01.2013. – Название с экрана.
12. Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень / Н.В. Морзе, О.Г. Кузьмінська // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – №9. – С. 20-29.
13. K. Chard, S. Caton, O. Rana, K.Bubendorfer Social Cloud: Cloud Computing in Social Networks // IEEE International Conference on Cloud Computing – CLOUD, 2010.
14. S. Mathew Implementation of Cloud Computing in Education – A Revolution // International Journal of Computer Theory and Engineering. – 2012. – Vol.4, No.3. – P. 473-475.
15. Ниал Склатер Электронное образование в облаке // 10-й международный журнал по проблемам систем управления виртуальным и индивидуальным обучением, 1(1). – 2010. – С.10-19. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.distance-learning.ru/db/el/382DF785722E67DBC325787E005C58EA/d.... – 19.01.2013.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Peter Mell, Timothy Grance The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendation of the National Institute of Standards and Technology. Computer Security Division. Information Technology Laboratory. National Institute of Standards and Technology. Gaitherburg, MD 20899-8930. – 2011. – 7p.
2. Medynskij R., Seleznyov A. Oblachnye texnologii v pomoshh' malomu biznesu // Upravljaem predprijatiem, №11(22) [Elektronnyj resurs]. – 19.01.2013. – Rezhim dostupa: http://www.consulting1c.ru
3. F. Jian Cloud Computing based Distance Education Outlook // Chine electronic education. – 2009. – P. 39-42.
4. Y. Juan, S. Yi-xiang The Initial Idea of New Learning Society which Based on Cloud Computing // Modern Educational Technology, Vol.20, No.1. – 2010. – P. 14-17.
5. Shinenko M.A., Soroko N.V. Vikoristannja xmarnix texnologij dlja profesijnogo rozvitku vchiteliv (zarubizhnij dosvid) / M.A. Shinenko, N.V. Soroko // Informacijni texnologiji v osviti. – 2012. – №12. – S. 206-214.
6. Shishkina M.P., Spirin O.M., Zaporozhchenko Ju.G. Problemi informatizaciji osviti Ukrajini v konteksti rozvitku doslidzhen' ocinjuvannja jakosti zasobiv IKT / M.P. Shishkina, O.M. Spirin, Ju.G. Zaporozhchenko // Informacijni texnologiji i zasobi navchannja. – 2012. – №1(27). Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2012_1/632-1943-1-RV.pdf
7. Sejdametova Z.S., Sjejtvelijeva S.N. Xmarni servisi v osviti / Z.S. Sejdametova, S.N. Sjejtvelijeva // Informacijni texnologiji v osviti. – 2011. – №9. – S. 105-111.
8. 5 vimiriv «xmarnix obchislen'». Lekcija golovi Microsoft Stiva Balmera dlja studentiv KPI ta inshix VNZ. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.microsot.com/ukraine/events/ ballmer-students-lecture-2010/default.mspx. – 19.01.2013. – Nazva z ekranu.
9. Sviridenko O. «Xmarni» texnologiji ta navchannja u shkoli // Zastupnik direktora shkoli, №5. – 2012. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://
10. Google Apps dlja uchebnyx zavedenij. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: www.google.com/enterprise/apps/education/products.html. – 19.01.2013. – Nazva z ekranu.
11. Platforma Windows Azure [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://msdn.microsoft.com/library/windowsazure/dd163896.aspx#bk_Platform. – 19.01.2013. – Nazvanie s ekrana.
12. Morze N.V., Kuz'mins'ka O.G. Pedagogichni aspekti vikoristannja xmarnix obchislen' / N.V. Morze, O.G. Kuz'mins'ka // Informacijni texnologiji v osviti. – 2011. – №9. – S. 20-29.
13. K. Chard, S. Caton, O. Rana, K.Bubendorfer Social Cloud: Cloud Computing in Social Networks // IEEE International Conference on Cloud Computing – CLOUD, 2010.
14. S. Mathew Implementation of Cloud Computing in Education – A Revolution // International Journal of Computer Theory and Engineering. – 2012. – Vol.4, No.3. – P. 473-475.
15. Nial Sklater Elektronnoe obrazovanie v oblake // 10-j mezhdunarodnyj zhurnal po problemam sistem upravlenija virtual'nym i individual'nym obucheniem, 1(1). – 2010. – S.10-19. [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.distance-learning.ru/db/el/382DF785722E67DBC325787E005C58EA/d.... – 19.01.2013.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Дюлічева Ю.Ю. УПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ / Ю.Ю.Дюлічева // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 14. - С. 58-64.