Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ


Рік публікації2013
АвториКоткова В. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформативні компетентності, базовий, когнітивно-операційний, мотиваційно-ціннісний, ознайомлювальний, регулятивно-рефлексивний компоненти, репродуктивно-пошуковий рівні.
Аннотація

У статті розглянуті основні структурні компоненти інформативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів відповідно сучасних наукових досліджень, описано інструментарій та проаналізовано результати діагностики рівнів інформативних компетентностей студентів – майбутніх учителів початкової школи.

Нумерація сторінок065-070
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000377
Додаток
[file] 065-070.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Беспалов П.В. Компьютерная компетентность в контексте личностно-ориентированного обучения /Беспалов П.В. // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 45-50.
2. Головань М. Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 4. – С. 62 – 69.
3. Гончарова Н.Ю. Сетевое взаимодействие педагогов как средство формирования информационно-коммуникационной компетентности учителя в системе повышения квалификации: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Гончарова Н.Ю. – Новокузнецк, 2009. – 24 с.
4. Закон України “ Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки ” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007. – № 12. – С. 102.
5. Нікулочкіна О.В. Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Нікулочкіна О.В. – Запоріжжя, 2009. – 278 с.
6. Петухова Л.Є. Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів: дис. … докт. пед. наук. / Петухова Л.Є. – Херсон, 2009. – 564 с.
7. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. педагогич. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 560 с.
8. Урсова О.В. Развивающий потенциал информационно-коммуникационных технологий в системе повышения квалификации учителей-предметников: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Урсова Ольга Владимировна. – Великий Новгород, 2006 – 195 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bespalov P.V. Komp'juternaja kompetentnost' v kontekste lichnostno-orientirovannogo obuchenija /Bespalov P.V. // Pedagogika. – 2003. – № 4. – S. 45-50.
2. Golovan' M. Informatichna kompetentnist': sutnist', struktura ta stanovlennja. // Informatika ta informacijni texnologiji v navchal'nix zakladax. – 2007. – № 4. – S. 62 – 69.
3. Goncharova N.Ju. Setevoe vzaimodejstvie pedagogov kak sredstvo formirovanija informacionno-kommunikacionnoj kompetentnosti uchitelja v sisteme povyshenija kvalifikacii: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Goncharova N.Ju. – Novokuzneck, 2009. – 24 s.
4. Zakon Ukrajini “ Pro osnovni zasadi rozvitku informacijnogo suspil'stva v Ukrajini na 2007 – 2015 roki ” // Vidomosti Verxovnoji Radi (VVR), 2007. – № 12. – S. 102.
5. Nikulochkina O.V. Rozvitok informacijnoji kompetentnosti vchitelja pochatkovix klasiv u sistemi pisljadiplomnoji osviti: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 / Nikulochkina O.V. – Zaporizhzhja, 2009. – 278 s.
6. Petuxova L.Je. Teoretiko-metodichni zasadi formuvannja informatichnix kompetentnostej majbutnix uchiteliv pochatkovix klasiv: dis. … dokt. ped. nauk. / Petuxova L.Je. – Xerson, 2009. – 564 s.
7. Slastenin V. A., Isaev I. F., Shijanov E. N. Pedagogika : ucheb. posobie dlja stud. vyssh. pedagogich. ucheb. zavedenij / pod red. V.A. Slastenina. – M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2002. – 560 s.
8. Ursova O.V. Razvivajushhij potencial informacionno-kommunikacionnyx texnologij v sisteme povyshenija kvalifikacii uchitelej-predmetnikov: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Ursova Ol'ga Vladimirovna. – Velikij Novgorod, 2006 – 195 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Коткова В.В. ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ / В.В.Коткова // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 14. - С. 65-70.