Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ


Рік публікації2013
АвториАндрієвський Б. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словадослідницькі компетентності, модуль., проектно-пошукова діяльність, самостійна робота
Аннотація

Стаття присвячена висвітленню проектно-модульної технології підготовки студентів до наукових досліджень в освітньому просторі вищої школи. Розкривається ефективність формування дослідницьких компетентностей засобами проектно-модульної технології, алгоритм і організаційно-педагогічні умови її реалізації.

Нумерація сторінок007-010
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000369
Додаток
[file] 007-010.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Беспалов П.И. Конструирование модульних программ / П.И.Беспалов // Открытая школа – 2003. – №1. – С. 57-64.
2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П.Наволокова. – Харків: «Основа», 2009. – 176 с.
3. Краевский В.В. Общие основы педагогики: учеб. для студ. высш. заведений / В.В.Краевский. – М.: Издат центр «Академия», 2003. – 256 с.
4. Кулюткин Ю.П. Ценностные смысловые ориентиры современного образования /Ю.П.Кулюткин. – Изд-во Спец. Лит., 2002. – 96 с.
5. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя [навч. посібник] / С.О.Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 344 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bespalov P.I. Konstruirovanie modul'nix programm / P.I.Bespalov // Otkrytaja shkola – 2003. – №1. – S. 57-64.
2. Enciklopedija pedagogichnix texnologij ta innovacij / Avtor-ukladach N.P.Navolokova. – Xarkiv: «Osnova», 2009. – 176 s.
3. Kraevskij V.V. Obshhie osnovy pedagogiki: ucheb. dlja stud. vyssh. zavedenij / V.V.Kraevskij. – M.: Izdat centr «Akademija», 2003. – 256 s.
4. Kuljutkin Ju.P. Cennostnye smyslovye orientiry sovremennogo obrazovanija /Ju.P.Kuljutkin. – Izd-vo Spec. Lit., 2002. – 96 s.
5. Sisojeva S.O. Osnovi pedagogichnoji tvorchosti vchitelja [navch. posibnik] / S.O.Sisojeva. – K.: Milenium, 2006. – 344 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Андрієвський Б.М. ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ / Б.М.Андрієвський // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 14. - С. 07-10.