Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


Рік публікації2013
АвториФедонюк М. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, геоінформаційні системи., екологічна інформація, навчальний модуль
Аннотація

Розглянуто специфіку формування професійної компетентності студентів екологічного профілю в контексті володіння сучасними технологіями збору, передавання та обробки інформації. Запропоновано орієнтовну тематику та зміст окремих занять з курсу «Інформаційні технології» для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Нумерація сторінок096-099
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000382
Додаток
[file] 096-099.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Бех І.Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті / Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ipv.org.ua/component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-3....
2. Бублик В. В. Електронне навчання в Україні і світі. Ретроспектива і перспектива [Текст] / В. В. Бублик, О. К. Закусило, В. П. Шевченко // Теорія і методика навчання інформатики та математики: Збірник наукових праць. Вип. 3. / під ред. І. П. Аносова та ін. – Мелітополь: МДПУ, 2004. – С. 10-27.
3. Гулай О.І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти / Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. Вип.2, 2009. – С.41-51.
4. Інформаційні технології в питаннях забезпечення охорони навколишнього середовища та здоров’я населення в Україні / Р.В. Савіна, О.І. Савицька, С.О. Гладка, Л.І. Чабан, Л.В. Савон // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.health.gov.ua/Publ/conf.nsf/0/ 7e0618d2ca66187cc2256dc600478f24.
5. Кофанова О.Ф. Комплексне застосування інформаційних технологій та хімічних знань у дипломному проектуванні студентів-екологів / Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 1, 2010. – С. 186-191.
6. Малицька І.Д. Тенденції впровадження ІКТ у системах освіти країн Європи / Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. №5 (19). Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em19/content/10midsec.htm.
7. Складановська, М. Г. Компетентнісний підхід до вивчення проблем екологічної освіти у вищій школі / М. Г. Складановська // Вісник СевДТУ: Педагогіка. – 2008. – Вип. 90. – С. 52–56.
8. Шишкіна М. П. Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища [Електронний ресурс] / М. П. Шишкіна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2006. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html (08.11.2009).

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bex I.D. Kompetentnisnij pidxid u suchasnij osviti / Elektronnij resurs. Rezhim dostupu: http://www.ipv.org.ua/component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-3....
2. Bublik V. V. Elektronne navchannja v Ukrajini i sviti. Retrospektiva i perspektiva [Tekst] / V. V. Bublik, O. K. Zakusilo, V. P. Shevchenko // Teorija i metodika navchannja informatiki ta matematiki: Zbirnik naukovix prac'. Vip. 3. / pid red. I. P. Anosova ta in. – Melitopol': MDPU, 2004. – S. 10-27.
3. Gulaj O.I. Kompetentnisnij pidxid jak osnova novoji paradigmi osviti / Visnik Nacional'noji akademiji Derzhavnoji prikordonnoji sluzhbi Ukrajini. Pedagogichni nauki. Vip.2, 2009. – S.41-51.
4. Informacijni texnologiji v pitannjax zabezpechennja oxoroni navkolishn'ogo seredovishha ta zdorov’ja naselennja v Ukrajini / R.V. Savina, O.I. Savic'ka, S.O. Gladka, L.I. Chaban, L.V. Savon // Elektronnij resurs. Rezhim dostupu: http://www.health.gov.ua/Publ/conf.nsf/0/ 7e0618d2ca66187cc2256dc600478f24.
5. Kofanova O.F. Kompleksne zastosuvannja informacijnix texnologij ta ximichnix znan' u diplomnomu proektuvanni studentiv-ekologiv / Visnik NTUU “KPI”. Filosofija. Psixologija. Pedagogika. Vipusk 1, 2010. – S. 186-191.
6. Malic'ka I.D. Tendenciji vprovadzhennja IKT u sistemax osviti krajin Jevropi / Informacijni texnologiji i zasobi navchannja. 2010. №5 (19). Rezhim dostupu: http://www.ime.edu-ua.net/em19/content/10midsec.htm.
7. Skladanovs'ka, M. G. Kompetentnisnij pidxid do vivchennja problem ekologichnoji osviti u vishhij shkoli / M. G. Skladanovs'ka // Visnik SevDTU: Pedagogika. – 2008. – Vip. 90. – S. 52–56.
8. Shishkina M. P. Tendenciji rozvitku ta vikoristannja informacijnix texnologij v konteksti formuvannja osvitn'ogo seredovishha [Elektronnij resurs] / M. P. Shishkina // Informacijni texnologiji i zasobi navchannja. – 2006. – № 1. – Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html (08.11.2009).0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Федонюк М.А. ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ / М.А.Федонюк // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 14. - С. 96-99.