Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШКОЛІ Й ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІРік публікації2013
АвториГуржій А. М., Карташова Л. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаіноземні мови, інформаційні технології, майбутній вчитель, навчальний заклад, особистість., система навчання, студент
Аннотація

У статті розглянуто проблеми, викликані суперечностями між сучасними вимогами до підготовки вчителів у вищих педагогічних навчальних закладах і рівнем сформованості інформатичних компетентностей абітурієнтів.

Нумерація сторінок011-018
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000386
Додаток
[file] 011-018.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Гуржій А. М. Теоретичні напрями інформатизації загальноосвітнх навчальних закладів [Текст] / А. М. Гуржій // Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К. : "Педагогічна думка", 2007. – 392 с.
2. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В.В. Лапінський. А. Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю.Бикова – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с.
3. Карташова Л. А. Готовність майбутніх вчителів іноземних мов до впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів // Вища освіта України №3 (додаток 2) – 2008 р. – Тематичний випуск "Педагогіка ви¬щої школи: методологія, теорія, технології" – Т. 2. – С. 254-264.
4. Закон України "Про вищу освіту" [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
5. Державний стандарт повної загальної середньої освіти – Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Gurzhij A. M. Teoretichni naprjami informatizaciji zagal'noosvitnx navchal'nix zakladiv [Tekst] / A. M. Gurzhij // Pedagogichna i psixologichna nauki v Ukrajini. Zbirnik naukovix prac' do 15-richchja APN Ukrajini u 5 tomax. / Tom 5. Neperervna profesijna osvita: teorija i praktika. – K. : "Pedagogichna dumka", 2007. – 392 s.
2. Zasobi informacijno-komunikacijnix texnologij jedinogo informacijnogo prostoru sistemi osviti Ukrajini: monografija / [V.V. Lapins'kij. A. Ju. Pilipchuk, M.P. Shishkina ta in.]; za nauk. red. prof. V.Ju.Bikova – K. : Pedagogichna dumka, 2010. – 160 s.
3. Kartashova L. A. Gotovnist' majbutnix vchiteliv inozemnix mov do vprovadzhennja zasobiv informacijno-komunikacijnix texnologij u navchal'no-vixovnij proces zagal'noosvitnix navchal'nix zakladiv // Vishha osvita Ukrajini №3 (dodatok 2) – 2008 r. – Tematichnij vipusk "Pedagogika vi¬shhoji shkoli: metodologija, teorija, texnologiji" – T. 2. – S. 254-264.
4. Zakon Ukrajini "Pro vishhu osvitu" [Elektronnij resurs]. − Rezhim dostupu : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
5. Derzhavnij standart povnoji zagal'noji seredn'oji osviti – Zatverdzheno Postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrajini vid 23 listopada 2011 r. № 1392 “Pro zatverdzhennja Derzhavnogo standartu bazovoji i povnoji zagal'noji seredn'oji osviti"0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гуржій А.М. ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШКОЛІ Й ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ / А.М.Гуржій, Л.А.Карташова // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 15. - С. 11-18.