Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ СКЛАДНИКІВ ІТ-СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИРік публікації2013
АвториПліш І. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавчитель., навчальний заклад, навчання, управління, хмарні технології, якість
Аннотація

У статті розглянуто проблему управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах. Виокремлюється потреба пошуку та розроблення нових шляхів та засобів в управлінні якістю освіти, які передбачають застосування хмарних технологій.

Нумерація сторінок192-197
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000406
Додаток
[file] 192-197.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Платформа для хмарних сервісів OPENNEBULA [Електронний ресурс] Головна » Статті » – Режим доступу : http://supercomputer.com.ua/ua/139-platforma-dlya-hmarnih-servisiv-open-...
2. Пліш І. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в школах приватної форми власності [Електронний ресурс] / І. В. Пліш // Інформаційні технології і засоби навчання  2012. – №1 (27). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua
3. Пліш І. В. Управління якістю освіти в навчальних закладах приватної форми власності / І. В. Пліш // Вісник Черкаського університету : Серія педагогічні науки. – Черкаси, 2011. – Вип. 206. – С. 120–123.
4. Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – 173 с.
5. Хмарні технології для школи [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://seoblog.org.ua/1921
6. Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології: наук.-метод. посіб. / [Л.М.Калініна, А.Ф.Остапенко, В.В.Лапінський, В.В.Літвинчук, В. В. Рогоза та ін.]; за наук, ред. проф. Л. М. Калініної. – Київ – Володимирець : 2011.– 560 с.
7. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В.В. Лапінський. А. Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю.Бикова – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Platforma dlja xmarnix servisiv OPENNEBULA [Elektronnij resurs] Golovna » Statti » – Rezhim dostupu : http://supercomputer.com.ua/ua/139-platforma-dlya-hmarnih-servisiv-open-...
2. Plish I. V. Vikoristannja informacijno-komunikacijnix texnologij upravlinnja jakistju osviti v shkolax privatnoji formi vlasnosti [Elektronnij resurs] / I. V. Plish // Informacijni texnologiji i zasobi navchannja  2012. – №1 (27). – Rezhim dostupu : http://journal.iitta.gov.ua
3. Plish I. V. Upravlinnja jakistju osviti v navchal'nix zakladax privatnoji formi vlasnosti / I. V. Plish // Visnik Cherkas'kogo universitetu : Serija pedagogichni nauki. – Cherkasi, 2011. – Vip. 206. – S. 120–123.
4. Xmarni texnologiji v osviti : materiali Vseukrajins'kogo naukovo-metodichnogo Internet-seminaru (Krivij Rig – Kijiv – Cherkasi – Xarkiv, 21 grudnja 2012 r.). – Krivij Rig : Vidavnichij viddil KMI, 2012. – 173 s.
5. Xmarni texnologiji dlja shkoli [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu : http://seoblog.org.ua/1921
6. Upravlinnja innovacijnim rozvitkom zagal'noosvitn'ogo navchal'nogo zakladu: modeli, sociokul'turni procesi, texnologiji: nauk.-metod. posib. / [L.M.Kalinina, A.F.Ostapenko, V.V.Lapins'kij, V.V.Litvinchuk, V. V. Rogoza ta in.]; za nauk, red. prof. L. M. Kalininoji. – Kijiv – Volodimirec' : 2011.– 560 s.
7. Zasobi informacijno-komunikacijnix texnologij jedinogo informacijnogo prostoru sistemi osviti Ukrajini: monografija / [V.V. Lapins'kij. A. Ju. Pilipchuk, M.P. Shishkina ta in.]; za nauk. red. prof. V.Ju.Bikova – K. : Pedagogichna dumka, 2010. – 160 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Пліш І.В. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ СКЛАДНИКІВ ІТ-СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ / І.В.Пліш // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 15. - С. 192-197.