Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ»


Рік публікації2013
АвториШелудько В. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, магістр педагогічної освіти, методика., технологія навчання
Аннотація

В статі запропонована методика організації навчальної діяльності майбутніх магістрів з застосуванням інформаційних технологій на прикладі вивчення дисципліни «Інформаційні технології в науці та освіті». Визначено та охарактеризовано кожний етап навчального процесу магістрів з точки зору застосування технологій навчання та використання певних інформаційних технологій. Наведені результати перевірки ефективності даної методики та аналіз анкетування експериментальних груп.

Нумерація сторінок304-308
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000421
Додаток
[file] 304-308.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Биков В. Інформатизація загальноосвітньої і професійно-технічної школи України, концептуальні засади і приоритетні напрямки /В. Биков //Професійна освіта: педагогіка і психологія. – Київ, 2003. – Вип. IV – С. 501-514.
2. Галатюк Ю.М. Застосування нових інформаційних технологій в організації навчальної діяльності (кібернетичний аспект) / Ю.М. Гала тюк, А.А. Данилюк // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: наук. метод. зб. – Одеса: Друк, 2001. - Вип. 8 – 242 с.
3. Колесникова И.А. Основы андрогогики / И.А. Колесникова Москва: ACADEMA, 2007. – 180 с.
4. Подобед В.И Системные проблемы формирования образования взрослых: образовательные услуги, функции, технологии обучения / В.И. Подобед, М.Д. Махлин. – СПб: ИОВ РАО, 2000. – 120 с.
5. Чураков А.Я. Інформаційні технології в науці та освіті. Навчальний посібник для студентів магістратури вищих педагогічних навчальних закладів / А.Я. Чураков, В.С.Шелудько – Мелітополь: «Люкс», 2012. – 112 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V. Informatizacija zagal'noosvitn'oji i profesijno-texnichnoji shkoli Ukrajini, konceptual'ni zasadi i prioritetni naprjamki /V. Bikov //Profesijna osvita: pedagogika i psixologija. – Kijiv, 2003. – Vip. IV – S. 501-514.
2. Galatjuk Ju.M. Zastosuvannja novix informacijnix texnologij v organizaciji navchal'noji dijal'nosti (kibernetichnij aspekt) / Ju.M. Gala tjuk, A.A. Daniljuk // Novi informacijni texnologiji navchannja v navchal'nix zakladax Ukrajini: nauk. metod. zb. – Odesa: Druk, 2001. - Vip. 8 – 242 s.
3. Kolesnikova I.A. Osnovy androgogiki / I.A. Kolesnikova Moskva: ACADEMA, 2007. – 180 s.
4. Podobed V.I Sistemnye problemy formirovanija obrazovanija vzroslyx: obrazovatel'nye uslugi, funkcii, texnologii obuchenija / V.I. Podobed, M.D. Maxlin. – SPb: IOV RAO, 2000. – 120 s.
5. Churakov A.Ja. Informacijni texnologiji v nauci ta osviti. Navchal'nij posibnik dlja studentiv magistraturi vishhix pedagogichnix navchal'nix zakladiv / A.Ja. Churakov, V.S.Shelud'ko – Melitopol': «Ljuks», 2012. – 112 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Шелудько В.С. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ» / В.С.Шелудько // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 15. - С. 304-308.