Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

АЛГОРИТМ КОРИГУВАННЯ ТЕСТОВИХ БАЛІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СКЛАДНОСТІ ЗАВДАНЬРік публікації2013
АвториРаков С. А., Мазорчук М. С., Бондаренко Е. О.
Мова статтіРосійська
Ключові словакоректування тестових балів, лінійне перетворення, процентільне перетворення, складність завдань тесту, тести
Аннотація

Метою роботи є розробка алгоритму коректування тестових балів на основі аналізу складності завдань тестів. В роботі розглянуті тести із закритою формою питання. Коригування балів тесту необхідна для диференціації учасників тестування, які набрали однакові тестові бали. У роботі представлені основні етапи алгоритму коректування результатів тестування та приведені розрахунки, що показують ефективність застосування даного алгоритму. Для проведення розрахунків використовуються пакети для аналізу даних, такі як SPSS та MS Excel

Нумерація сторінок049-056
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000426
Додаток
[file] 049-056.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 432 с.
2. Ким В.С. Тестирование учебных достижений. Монография. – Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2007. – 214 с.
3. Крокер Л., Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов: Учебник. – М.: Логос, 2010. – 668 с.
4. Нейман Ю.М., Хлебников В.А. Введение в теорию моделирования и параметризации педагогических тестов. – Москва, 2000. – 168 с.
5. Роберт Б. Фрарі. Обчислення балів за формулою для тестів множинного вибору (коригування вгадування) // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2008. – № 9. – С. 32–40.
6. Методика расчета тестового бала [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: Республиканский институт контроля знаний. – 2000 – 2011: http://www.rikz.unibel.by/ru/testing/info/metotdika.rar
7. Раков С.А., Соколов О.Ю., Горох В.П. Методи «м’якого» уточнення тестового бала з урахуванням складності завдань // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2011. – № 5-6. – С. 65 - 71.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Chelyshkova M.B. Teorija i praktika konstruirovanija pedagogicheskix testov: Uchebnoe posobie. – M.: Logos, 2002. – 432 s.
2. Kim V.S. Testirovanie uchebnyx dostizhenij. Monografija. – Ussurijsk: Izd-vo UGPI, 2007. – 214 s.
3. Kroker L., Algina Dzh. Vvedenie v klassicheskuju i sovremennuju teoriju testov: Uchebnik. – M.: Logos, 2010. – 668 s.
4. Nejman Ju.M., Xlebnikov V.A. Vvedenie v teoriju modelirovanija i parametrizacii pedagogicheskix testov. – Moskva, 2000. – 168 s.
5. Robert B. Frari. Obchislennja baliv za formuloju dlja testiv mnozhinnogo viboru (koriguvannja vgaduvannja) // Visnik. Testuvannja i monitoring v osviti. – 2008. – № 9. – S. 32–40.
6. Metodika rascheta testovogo bala [Elektron. resurs]. – Rezhim dostupu: Respublikanskij institut kontrolja znanij. – 2000 – 2011: http://www.rikz.unibel.by/ru/testing/info/metotdika.rar
7. Rakov S.A., Sokolov O.Ju., Gorox V.P. Metodi «m’jakogo» utochnennja testovogo bala z uraxuvannjam skladnosti zavdan' // Visnik. Testuvannja i monitoring v osviti. – 2011. – № 5-6. – S. 65 - 71.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Раков С.А. АЛГОРИТМ КОРРЕКТИРОВКИ ТЕСТОВЫХ БАЛЛОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СЛОЖНОСТИ ЗАДАНИЙ / С.А.Раков, М.С.Мазорчук, Е.О.Бондаренко // Информационные технологии в образовании. - 2013. - № 16. - С. 49-56.